Transportindicatie voor OWE-subsidie

Gepubliceerd op 05-09-2023
Leestijd 3

OWE staat voor “Opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse”. De overheid wil door middel van deze subsidieregeling de productie van volledig hernieuwbare waterstof stimuleren. De subsidieronde gaat in de loop van oktober open. De definitieve datum wordt binnenkort bekend gemaakt. Het totale budget van deze subsidie voor 2023 is €245.600.000.  

Wanneer komt u in aanmerking 
De OWE-subsidie is voor bedrijven die een productie-installatie voor waterstof realiseren om hernieuwbare waterstof met elektriciteit uit zon of wind te produceren. De elektrolyser heeft een vermogen van minimaal 0,5 tot maximaal 50 MW. U komt alleen in aanmerking voor subsidie als u waterstof maakt met uw productie-installatie. 

Subsidie 
U kunt subsidie ontvangen over het investeringsdeel en het exploitatiedeel. Bij het investeringsdeel denkt u aan de kosten die nodig zijn voor het realiseren van uw productie-installatie. Bij het exploitatiedeel krijgt u een vergoeding per opgewekte kilogram waterstof. 

Meer informatie en alle voorwaarden vindt u op de website van ht RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).  

Transportindicatie 
Voor de aanvraag van een OWE-subsidie heeft u een transportindicatie nodig. In een transportindicatie geeft de netbeheerder aan of er ruimte is op het net voor de gewenste capaciteit in jouw project. Zonder deze indicatie neemt het RVO uw aanvraag niet in behandeling. Vraag een transportindicatie OWE aan

Let op: 
Deze transportindicatie is niet bedoeld voor aanvragen met betrekking tot SDE++ of SCE. Dit zijn andere subsidies. Vraag een transportindicatie aan voor SDE++ of SCE.  
 

U heeft een transportindicatie nodig voor uw aanvraag van subsidie OWE