Dagcontract gas

Wat is een dagcontract gas

Verbruikt u op sommige dagen meer gas dan uw contractwaarde toelaat, dan kan een dagcontract interessant zijn. Er zijn twee varianten voor dagcontractering. 

U heeft als basis een 'normaal' jaarcontract met bijbehorende contractcapaciteit, waarvoor de gebruikelijke regels gelden. Wanneer u op bepaalde dagen een verhoogde capaciteit nodig heeft, kunt u bovenop het jaarcontract een dagcontract aanschaffen. De tarieven per eenheid verschillen per periode, zoals hieronder aangegeven:

  • In de wintermaanden (december t/m februari) betaalt u een toeslag van 2,0 % van het tarief van een jaarcontract.
  • In de zomermaanden (mei t/m september) betaalt u een toeslag van 0,25% van het tarief van een jaarcontract.
  • Voor de overige maanden betaalt u een toeslag 0,5 % van het tarief van een jaarcontract.

Wanneer op een dag dat een dagcontract geldt een overschrijding plaatsvindt, wordt deze overschrijding toegerekend aan de normale jaarcapaciteit. Dit overschrijdingsvolume wordt dus afgerekend tegen het tarief dat geldt voor een jaarcontract. Het in rekening te brengen transportafhankelijke tarief per dag voor dagcontracten is gelijk aan het transportafhankelijke tarief voor jaarcontracten maal een maandfactor en gedeeld door 15. Voor een wintermaand, flankmaand of zomermaand bedraagt de maandfactor respectievelijk 0,3, 0,15 en 0,075.

Voor de andere mogelijkheid verwijzen wij u naar de Tarievencode Gas.

Dagcontracten aanvragen
De aanvraagtermijn is afhankelijk van de periode waarin het dagcontract nodig is. In de wintermaanden dient een dagcontract twee weken voor de ingangsdatum van het contract bij onze Klantenservice binnen te zijn. In de zomer- en flankmaanden moet de aanvraag tien werkdagen voor de ingangsdatum van het contract bij ons binnen zijn. Binnen vijf werkdagen beoordelen wij uw aanvraag en krijgt u hierover bericht.

  • Voor de kalendermaanden december, januari en februari geldt dat de aanvragen 2 weken voor ingangsdatum ontvangen moet zijn. Voor de kalendermaanden november en maart geldt dat de aanvragen 10 werkdagen voor de ingangsdatum ontvangen moet zijn.
  • Voor de kalendermaanden april tot en met oktober geldt dat de aanvragen ingediend kunnen worden tot en met de 5e werkdag na afloop van de kalendermaand waarop het dagcontract betrekking heeft. Aanvragen na deze termijn worden niet in behandeling genomen.

Rekenvoorbeeld

U heeft een contractwaarde van 500 m3/u en betaalt hiervoor 500 x 35,4098 = €17.704,90. U heeft in de zomer 2 dagen 100 m³/u nodig extra nodig om te stomen.
Opties Kosten per jaar
Optie 1:
U doet niets en er treedt een overschrijding op.
600 x 35,4098 = €21.245,88
Optie 2:
U sluit een dagcontract af gedurende twee dagen.    

500 x 35,4098 = 17.704,90
100 x 35,4098 x 0,0025 (0.25%) x 2 = 17,7049
Totale kosten = 17.722,60

* Prijspeil 1 januari 2024 in euro's

 

Let op: Het landelijk OV-Exit tarief wordt bepaald over de maximale piek (m3/h) over de afgelopen 3 wintermaanden (december, januari en februari). Het afsluiten van een dagcontract bij de Regionale Netbeheerder heeft geen invloed op de bepaling van het OV-Exit tarief.

Dagcontract gas aanvragenU heeft nog 18 karakters over.
U bent al geverifieerd.
Moment geduld...
Belangrijke informatie

De aanvraagtermijn is afhankelijk van de periode waarin het dagcontract nodig is. In de wintermaanden dient u een dagcontract vier weken voor de ingangsdatum bij ons aan te vragen. Voor de zomer- en flankmaanden is het termijn hiervoor tien werkdagen. Wij informeren u binnen vijf werkdagen of de gevraagde capaciteit beschikbaar is

Meer informatie over de Tarievencode Gas vindt u op de website van de ACM.

Overschrijden contractwaarde

Bij een overschrijding van de opgegeven contractcapaciteit wordt u over die waarde het hele kalender jaar afgerekend. Een overschrijding houdt geen automatische aanpassing in van de contractcapaciteit. Na een verhoging van de capaciteit is het 12 maanden lang niet meer mogelijk om de waarde te verlagen.

* Bekijk de Algemene Voorwaarden.


Wat doen wij met uw gegevens?
Bekijkt u ons privacybeleid.