Meterkast en binneninstallatie

Uw meterkast is de aansluiting tussen het energienet (elektriciteitskabels en gasleidingen in de straat) en uw binneninstallatie. U bent verantwoordelijk voor de binneninstallatie, deze begint bij de hoofschakelaar en groepenkast. Westland Infra is verantwoordelijk voor de aansluiting tot en met de meter. Voor aanpassingen aan uw binneninstallatie kunt u het beste schakelen met een erkend installateur. Zij zijn op de hoogte van alle wettelijke eisen en bepalingen op het gebied van meterkasten en binneninstallaties. 

Uitleg van uw meterkast en binneninstallatie

Uw binneninstallatie

U bent eigenaar en daarmee verantwoordelijk voor uw binneninstallatie. Onder de binneninstallatie vallen de volgende onderdelen:

  • Hoofdschakelaar
  • Aardlekschakelaar
  • Groepenkast
  • Installatie

Hoofdschakelaar
De hoofdschakelaar is boven de elektriciteitsmeter geplaatst. Met deze schakelaar kunt u alle groepen van de groepenkast in één keer in- of uitschakelen. In het geval van een 1-fase aansluiting is er 1 hoofdschakelaar aanwezig. Bij een 3-fasen aansluiting zijn er 3 hoofdschakelaars aanwezig.

Let op:

  • Een erkend installateur kan werkzaamheden voor u uitvoeren aan de hoofdschakelaar(s). 
  • Niet alle meterkasten hebben een hoofdschakelaar, vaak afhankelijk van de leeftijd van een meterkast.

Aardlekschakelaar
In uw groepenkast zitten één of meerdere aardlekschakelaars. De aardlekschakelaar is een automatische bescherming tegen kortsluiting. Kortsluiting ontstaat wanneer er een probleem is met een elektrisch apparaat (bijvoorbeeld als er water bij elektrische bedrading komt). De schakelaar zet dan automatisch de elektriciteit uit (van een groep). Een installateur adviseurt u een voert het werk uit.

Groepenkast
De elektriciteit voor apparatuur in uw installatie is vaak verdeeld over verschillende groepen (bijvoorbeeld een aparte groep voor de keuken, badkamer of zonnepanelen). Deze verdeling en beveiliging is geregeld in de groepenkast. Een groep is weer aangesloten op een aardlekschakelaar. 

Installatie
Uw installatie bevat alles aan kabels en leidingen in uw huis of pand na de groepenkast. 


Belangrijke informatie:
Voor een veilige woon of werkomgeving is het belangrijk dat de installaties zijn aangelegd volgens de wettelijke richtlijnen. Een erkend installateur is op de hoogte en helpt u graag met aanpassingen in uw binneninstallatie. 
Richtlijnen voor een meterkast of bouwkast vindt u op mijnaansluiting.nl. Hier kunt u ook een nieuwe of wijziging van een aansluiting aanvragen.

Bekijk ook de informatie over het wijzigen (verzwaren) van een aansluiting.
 

Eigendom van Westland Infra

Westland Infra is eigenaar en daarmee verantwoordelijk voor de onderdelen tot en met de energiemeter(s) in uw meterkast. Werkzaamheden hieraan worden altijd door ons of onze onderaannemer uitgevoerd. 

  • Elektriciteitsmeter
  • Aansluitkast
  • Gasmeter
  • Zegel(s)

Elektriciteitsmeter
De elektriciteitsmeter registreert het elektriciteitsverbruik van uw woning of pand. Heeft u problemen met de elektriciteitsmeter, doorloopt u het stappenplan "Er is iets mis met de meter" om tot een oplossing te komen. 

Gasmeter
De gasmeter registreert het gasverbruik van uw woning of pand. Heeft u problemen met de gasmeter, doorloopt u het stappenplan "Er is iets mis met de meter" om tot een oplossing te komen. 

Aansluitkast
In de aansluitkast zitten de elektriciteitskabels die aangesloten zijn op de elektriciteitsmeter.  De capaciteit (zwaarte) van de aansluiting wordt bepaald door de hoeveelheid en grootte van de kabels. Laat uw adviseren door een erkend installateur over de capaciteit die u nodig heeft. 

Bekijk de verschillende aansluitingen

Zegel(s)

In uw meterkast zijn meerdere onderdelen beveiligd met een zegel. Westland Infra en een erkend installateur (met zegelrecht) mogen deze zegels verbreken of bevestigen. Deze zegels worden geplaatst voor beveiliging, het voorkomen van illegale werkzaamheden en fraude. Is een zegel verbroken, meldt u dit direct aan ons

Mijnaansluiting.nl - aanleg en meterkastvoorwaarden