Afspraken over minder snel afsluiten

Gepubliceerd op 04-11-2022
Leestijd 3

Als de politiek en de energiebedrijven niet snel goede afspraken maken over consumenten die hun energierekening niet kunnen betalen, dan dreigen deze winter mogelijk massale afsluitingen. Deze waarschuwing gaf Netbeheer Nederland-directeur Hans-Peter Oskam begin september aan enkele Kamerleden. “We moeten samen afspraken maken om dat te voorkomen.” Die afspraken zijn er nu, en zijn vastgelegd in de aangepaste regeling afsluitbeleid kleinverbruikers.

Netbeheerders zijn wettelijk verplicht om kleingebruikers af te sluiten van gas en elektriciteit wanneer energieleveranciers een eindeleveringsbericht sturen. Door de uitzonderlijk gestegen energieprijzen, dreigen veel mensen in geldproblemen te komen. Ondanks eerdere maatregelen die genomen zijn om kleinverbruikers financieel te ondersteunen.  De nieuwe aanvullende afspraken gaan ervoor zorgen dat er deze winter minder snel verzoeken tot afsluiten aan de netbeheerders verstuurd zullen worden.

Wat verandert er nu?
Door de wijziging van de regeling afsluitbeleid kleinverbruikers moet de leverancier een maximale inspanning leveren om in persoonlijk contact te treden met de (klein)verbruiker. Daarnaast moet de leverancier de (klein)verbruiker de mogelijkheid bieden tot het treffen van een coulante betalingsregeling en de mogelijkheden voor financiële ondersteuning bij verschillende instanties onder de aandacht brengen. Ten slotte moet de leverancier een betalingsregeling aanbieden aan de (klein)verbruiker die op het moment van inwerkingtreding van deze wijziging is afgesloten wegens wanbetaling, met als doel de levering en/of het transport weer te hervatten. Dat geldt ook voor de netbeheerders; zij moeten klanten die nu al zijn afgesloten wegens wanbetaling wanneer ze daarom vragen een betalingsregeling aanbieden voor openstaande rekeningen van afsluiten of heraansluiten.

Noodoproep Netbeheer Nederland is gehoord
Met deze aanpassing wordt er gehoor gegeven aan de noodoproep van Netbeheer Nederland. In hoog tempo is er gewerkt aan een wijziging van de Regeling die eraan zal bijdragen dat er deze winter voor zo veel mogelijk huishoudens de levering van energie zal worden gewaarborgd, ook wanneer die huishoudens financieel in zwaar weer zitten. Het is goed dat kleingebruikers beter beschermd worden en de leveranciers de plicht hebben om in contact te treden met mensen die de rekening niet meer kunnen betalen.