Privacybeleid

Privacybeleid en handelswijze

U bezoekt onze website of laat uw persoons- of bedrijfsgegevens bij ons achter omdat u een vraag hebt of interesse in onze vacatures. Of u bent klant bij ons, dan hebben we uw gegevens nodig om onze diensten uit te voeren. Wij kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt waarom wij bepaalde gegevens nodig hebben en wat er met uw gegevens gebeurt. Hieronder leest u alles over onze handelswijze in ons Privacy statement. Heeft u vragen, stel ze ons gerust.

Gedragscode

Westland Infra Netbeheer respecteert uw privacy en werkt volgens de gedragscode Slim Netbeheer, opgesteld door de gezamenlijke netbeheerders. Voor een volledige beschrijving en uitleg van de regels bekijkt u de onderstaande gedragscodes. Voor het indienen van een klacht of vraag over de naleving van de gedragscode kunt u terecht op de website van Netbeheer Nederland op de pagina over de Gedragscode Slim Netbeheer:

Privacybeleid


Wat zijn persoonsgegevens
Dit zijn gegevens die naar een persoon te herleiden zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Verwerken van persoonsgegevens
Van alle personen waarmee wij contact hebben, of die onze website bezoeken, kunnen wij persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor akkoord is gegeven. Alle informatie die u ons verstrekt, wordt volgens de geldende wet- en regelgeving verwerkt (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Westland Infra verwerkt uw (persoons)gegevens alleen voor datgene waarvoor u de gegevens hebt verstrekt, waaronder bijvoorbeeld de volgende activiteiten kunnen vallen:

 • Uitbrengen van offertes;
 • Tot stand brengen en uitvoeren van contracten met klanten;
 • Ten behoeve van relatiebeheer;
 • Het factureren en incasseren van rekeningen;
 • Uitvoeren van controles m.b.t. crediteuren en debiteuren;
 • Behandelen van vragen, geschillen en klachten;
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven en informatiestukken over energie;
 • Voor het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek;
 • Voor het afhandelen van vacatures; 
 • Verrichten van interne analyses en productontwikkeling;
 • Een overzicht te hebben van de typen energieproductie-installaties bij klanten en de capaciteit ervan; 
 • Voldoen aan wet- en regelgeving.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om
Westland Infra heeft passende maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking en/of onbedoeld verlies, onbedoelde wijziging, openbaarmaking of benadering en tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging of beschadiging.

Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Dat betekent dat wij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Bovendien mag alleen geautoriseerd personeel uw gegevens verwerken.

Delen van persoonsgegevens
Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden en verstrekken gegevens alleen aan derden als u daar toestemming voor hebt gegeven. Of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Ook eisen wij een hoge mate van beveiliging en vertrouwelijke omgang met de persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart Westland Infra persoonsgegevens
Persoonsgegevens mogen niet langer dan noodzakelijk bewaard worden. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld of gekregen en van eventuele wettelijke verplichtingen om gegevens te bewaren. Wij houden ons hierbij aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Uw gegevens blijven van u
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben:

 • te wijzigen;
 • te wissen;
 • over te dragen aan iemand anders.

Vraag uw gegevens kosteloos op via het formulier Rechten Privacywet AVG. Natuurlijk kan u ook per briefpost uw gegevens opvragen. Gebruik in dit geval het adres zoals hieronder genoemd bij “Vragen”.

Hou wel rekening met het feit dat wij gegevens nodig hebben om onze diensten uit te voeren als u klant bij ons bent en dat wij ons moeten houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Na het indienen van het formulier Rechten Privacywet AVG ontvangt u zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, de gevraagde informatie. Afhankelijk van het aantal verzoeken en de complexiteit, kan deze termijn met twee maanden verlengd worden, hier wordt u binnen één maand na ontvangst van uw verzoek over geïnformeerd. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, informeren wij u ook over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit of een beroep bij de rechter in te stellen.

Wat doen we bij fraude en misbruik
Bij fraude of misbruik kan Westland Infra uw persoonsgegevens doorgeven aan de overheid. Dit gaat bijvoorbeeld over jouw energieverbruik. In het geval van een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel zijn wij ook genoodzaakt uw gegevens over te dragen.

Cookies
Cookies zijn kleine en eenvoudige tekstbestanden die uw pc, tablet of telefoon opslaat wanneer u onze website bezoekt. Sommige cookies zijn alleen tijdens de duur van uw bezoek aan een website actief, anderen cookies worden, mits toegestaan, op uw computer opgeslagen. Welke cookies gebruiken wij?

Links naar andere websites
Op de website van Westland Infra zijn links opgenomen naar websites van andere partijen. Als u op zo’n link drukt, verlaat u onze website. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites en deze vallen vanzelfsprekend ook niet in ons privacybeleid. Controleer het privacybeleid van de betreffende website voordat u gegevens met deze partij deelt.

Vragen

Als u vragen heeft over de gedragscode van netbeheerders, meldt u deze dan graag bij Netbeheer Nederland

Hebt u opmerkingen of vragen over ons privacybeleid, stuur uw bericht via ons contactformulier onder vermelding van privacybeleid of per post aan:

Westland Infra Netbeheer B.V.
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 1
2685ZG Poeldijk

Functionaris Gegevensbescherming
085-0023600
avg@juva.nl  (Juva is de holding waar Westland Infra Netbeheer onder valt)

Wijzigingen in dit beleid

Westland Infra Netbeheer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid en gedragscode. Ook passen wij ons beleid aan als toepasselijke regels of wetgeving wijzigen. Over grote of ingrijpende aanpassingen wordt u natuurlijk geïnformeerd.

 

Dit beleid is voor het laatst gewijzigd op 9 juni 2021.