Rechten Privacywet AVG

Dien uw verzoek in

Vul hier het telefoonnummer in waarop u overdag goed bereikbaar bent.
U bent al geverifieerd.
Moment geduld...

Belangrijke informatie

Met behulp van dit formulier kunt u uw persoonsgegevens opvragen zoals deze geregistreerd staan bij Westland Infra.

U bent volgens de Europese Privacywetgeving (AVG) uitsluitend gerechtigd om uw eigen persoonsgegevens in te zien en/of te wijzigen. Voor het in behandeling nemen van uw verzoek m.b.t. uw persoonsgegevens dient u zich daarom persoonlijk te legitimeren bij de receptie van het hoofdkantoor van Westland Infra aan de Nieuweweg 1 in Poeldijk. De legitimatie vindt plaats door middel van een geldig rijbewijs of paspoort en een uittreksel van de Kamer van Koophandel (KvK) voor zakelijke klanten. Zonder legitimatie en KvK uittreksel in geval van zakelijke klanten kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.

Na het indienen van het formulier "Rechten Privacywet AVG" ontvangt u zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek en het aantal verzoeken kan het termijn, wanneer vereist, met nog eens twee maanden verlengd worden. Bij een verlenging wordt u hier binnen een maand na ontvangst van uw verzoek over geïnformeerd. Westland Infra zal u tevens informeren over de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit of een beroep bij de rechter in te stellen, wanneer geen gevolg gegeven kan worden aan uw verzoek.