Privacy & Beveiliging

Westland Infra beschermt uw gegevens goed. Met alle andere netbeheerders van Nederland hebben wij gezamenlijk een gedragscode opgesteld die voldoet aan de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze gedragscode is vastgelegd hoe wij omgaan met uw (meter)gegevens.

Zo voldoet de slimme meter aan strenge wettelijke eisen om uw gegevens te beveiligen. Deze eisen zorgen ervoor dat

  • De beveiliging zodanig is dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
  • Alleen u en uw energieleverancier toegang hebben tot uw meterstanden.
  • Zowel uw netbeheerder als uw energieleverancier kunnen niet zien hoeveel energie er op enig moment en door welke apparaten is verbruikt.

Met de slimme meter is het mogelijk uw meterstanden op afstand uit te lezen. Dit gebeurt uitsluitend in de volgende situaties:

  • Voor het verbruiksoverzicht dat uw energieleverancier u tweemaandelijks toestuurt.
  • Ten behoeve van de jaarnota van uw energieleverancier.
  • Bij verhuizing of wisseling van energieleverancier.
  • Voor het technisch onderhoud van ons energienet, dit mag alleen als wij u hierover informeren.

Belangrijke informatie:

Voor een volledige beschrijving en uitleg van de regels bekijkt u de onderstaande gedragscode. Westland Infra respecteert uw privacy en en werkt volgens de gedragscode.