Nieuws van Westland Infra

Middels dit nieuwsbericht willen wij een rectificatie doen betreffende een uitspraak in televisie-uitzending: mr. Frank Visser: wordt u al geholpen
Calorische waarde gas oktober 2020
Door de instap in een landelijk systeem is het vanaf heden niet meer mogelijk om de omrekeningsfactoren voor druk en temperatuur te publiceren.
Westland Infra Netbeheer presenteert definitief Investeringsplan 2020
Westland Infra Netbeheer heeft vandaag zijn definitieve Investeringsplan 2020 gepubliceerd.
Toonfrequentsignaal verdwijnt op 1 juli 2021
Per 1 juli 2021 stoppen de Nederlandse netbeheerders met het uitzenden van het toonfrequentsignaal voor tariefschakeling.
Netbeheerders presenteren investeringsplannen nieuwe stijl
Transparant en samen bouwen aan de verduurzaming van Nederland.
Nieuwe huisstijl Westland Infra Netbeheer
Het nieuwe logo van Westland Infra Netbeheer is nu ook toegepast op onze website en in de brieven die u ontvangt.
Mogelijkheden verlagen contractwaarde elektriciteit
Graag attenderen wij u op de mogelijkheden om de gecontracteerde waarde voor elektriciteit te verlagen.
Westland Infra gaat jaarlijks 4,5 miljoen m3 groen gas distribueren
Westland Infra gaat jaarlijks 4,5 miljoen m3 groen gas distribueren. Dit groene gas wordt geleverd door Hoogheemraadschap Delfland.
Westland Infra Netbeheer en Hoogheemraadschap van Delfland tekenen groengasovereenkomst
Westland Infra Netbeheer krijgt in de toekomst van Hoogheemraadschap Delfland meer dan 4,5 miljoen m3 groen gas geleverd op ons gasnetwerk.