Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO is voor ons een integraal onderdeel van wat we doen en wie we zijn. Het raakt ons allemaal, door de manier waarop we met elkaar, onze veiligheid en gezondheid, ons bedrijf, onze regio en onze invloed op mensen en het milieu omgaan.

Het hoofddoel van MVO is dat: Westland Infra een maatschappelijk verantwoorde dienstverlener is, die transparant is over haar activiteiten en bewust met mensen, maatschappij en milieu omgaat. Om dit hoofddoel te bereiken, hebben we een MVO beleid geformuleerd dat gestoeld is op de volgende 3 pijlers:
  • Welzijn van medewerkers, klanten en omgeving;
  • Duurzame energievoorzieningen;
  • Goed voor de regio.
Westland Infra en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Welzijn van medewerkers, klanten en omgeving

Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan het gas- en elektriciteitsnetwerk ontstaan risico’s voor de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, klanten en omgeving. Om deze risico’s zo klein mogelijk te maken, werkt Westland Infra continu aan veiligheid. Dit doen wij o.a. door het volgen van opleidingen, organiseren van veiligheidsbijeenkomsten, het houden van werkplekinspecties en calamiteitenoefeningen. Verder hanteren wij een preventief verzuimbeleid door o.a. een eigen bedrijfsarts en bieden we de mogelijkheid om gebruik te maken van bedrijfsfitness en health check.

Duurzame energievoorzieningen

Voor het tuinbouwcluster in de regio is de omschakeling naar een duurzame en fossielvrije energievoorziening cruciaal voor de 'licence to produce' van de tuinbouwondernemers. Wij zijn dan ook betrokken bij ontwikkelingen op het gebied van optimaal gebruik van energie en de transitie naar een duurzame energievoorziening. Trias-warmte is daarom van groot belang voor de toekomst van de Greenport Westland.

Bij de ontwikkeling van duurzame energievoorzieningen is het van belang dat onze bedrijfsvoering is gericht op energie- en milieuvriendelijkheid. Dit is de reden dat wij ISO14001 gecertificeerd zijn en wij onze CO2-footprint inzichtelijk maken en maatregelen nemen om deze te verkleinen.

Goed voor de regio

Westland Infra is betrokken bij de regio met haar inwoners en bedrijfsleven. Samen zorgen wij ervoor dat er een prettig woon-, werk-en leefklimaat wordt gecreëerd. Westland Infra wil graag een betrouwbare partner zijn waar de regio op kan rekenen. Elke dag werken onze vakkundige medewerkers aan ons netwerk om dit nog veiliger, slimmer, duurzamer en vooral betrouwbaarder te maken.

Westland Infra is via sponsoring betrokken bij initiatieven en evenementen op het gebied van cultuur en maatschappij. Doelstelling hierbij is het leveren van een waardevolle bijdrage aan de samenleving. Zo sponsoren wij stichting Doe Een Wens, de Voedselbank Westland, het Varend Corso en Kom in de Kas. Daarnaast zetten wij ons in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.