Zegelrecht

Zegelrecht houdt in dat u als erkend installateur toestemming heeft van Westland Infra om het zegel in de meterkast te verbreken en vernieuwen. Het zegelrecht is uitsluitend van toepassing op huisinstallaties met een hoofdzekering tot en met 3x80 Ampère.

Het zegelrecht biedt alleen het recht tot het spanningsloos maken en het vervangen van de doorgebrande zekering. Het geeft geen recht tot het verzwaren van de hoofdzekering of andere aanpassingen onder de elektriciteitsmeter. Deze werkzaamheden kunt u laten uitvoeren door Westland Infra.

U kunt het zegelrecht alleen verkrijgen als u voldoet aan de gestelde eisen. Naast de vakbekwaamheid dient u te beschikken over een uitrusting die nodig is om het installatiewerk naar behoren uit te voeren en op te leveren. Hierbij kunt u denken aan meetinstrumenten om installaties op lekdichtheid te testen. Op deze manier voldoet u aan de eisen ten aanzien van veiligheid en duurzaamheid.

Vraag zegelrecht aan

Let op

Het onbevoegd verbreken van een zegel is strafbaar. Westland Infra kan de veiligheid van een installatie en de werking van een meter zonder een zegel niet garanderen.