De aansluiting

De aansluiting is de verbinding tussen het energienet van de netbeheerder en de installatie in de meterkast.

De elektriciteitaansluiting

Een standaard elektriciteitaansluiting is een aansluiting met een lengte van maximaal 25 meter, ten behoeve van een woning met over het algemeen een aansluitwaarde van 1x40 of 3x25 Ampère. Zogenaamde kleinverbruikaansluitingen hebben een aansluitwaarde tot en met 3x80 Ampère. De aansluiting bestaat uit:
  • de aftakking op het openbare net;
  • de aansluitkabel tot in de meterkast;
  • de beveiliging van de aansluiting (zekeringen).

Let op: Per 1 juli 2018 is een nieuwe wet van kracht die bepaald dat aardgasvrije nieuwbouw de norm wordt. Dit betekent dat voor netbeheerders de plicht om nieuwbouw gebouwen/ woningen aan te sluiten op het aardgasnet is komen te vervallen. Deze wijziging geldt voor kleinverbruikers (max. 40 m3 gas per uur) welke voorkomen in woningen en kleine bedrijfsgebouwen. Uitzonderingen hierop worden toegekend door het college van burgemeester en wethouders van gemeentes als er zwaarwegende redenen voor zijn. Meer informatie leest u in Vraag & Antwoord.

De gasaansluiting

Een standaard gasaansluiting is een aansluiting met een lengte van maximaal 25 meter, ten behoeve van een woning met over het algemeen een capaciteit van maximaal 56 kW (G4 met max.6 m³/u). Kleinverbruikaansluitingen voor gas hebben een aansluitwaarde tot en met 372 kW (G25 met max. 40 m³/u). De gasaansluiting bestaat standaard uit:
  • de aftakking op het openbare net;
  • de aansluitleiding tot in de meterkast;
  • voorzieningen om de gastoevoer af te sluiten en de gasdruk te regelen;
  • de ophangbeugel voor de gasmeter.

Na afronding van de werkzaamheden kunt u contact met ons opnemen. Wij stellen dan de installatie van elektriciteit of gas in gebruik. Blijkt ter plekke dat de installatie niet volgens de gestelde normen is opgeleverd, bijvoorbeeld omdat de aarding ontbreekt, dan nemen wij de installatie niet in bedrijf en loopt u het risico dat wij voorrijkosten in rekening brengen.

Aansluiting aanvragen

Het aanvragen van een nieuwe aansluiting, het wijzigen of verwijderen van uw huidige aansluiting kunt u doen via www.mijnaansluiting.nl.

Bekijk ook het sloop- en verwijderingsprotocol op de website van Netbeheer Nederland.