Transporttarieven elektriciteit

Voor de transport- en aansluittarieven stellen wij op basis van de grootte van uw aansluiting vast in welke categorie u wordt ingedeeld, zoals bepaald in de Tarievencode Elektriciteit.

De tarieven zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Tarief voor regionaal transport;
  • Tarief voor het in stand houden van de aansluiting.

Grootverbruik:

Uw aansluiting is groter dan 3x80 Ampère. Vanaf een contractcapaciteit van 100 kW is een op afstand uitleesbare meetinrichting vereist.
Aansluit- en transporttarieven elektriciteit per 1 januari 2019
Aansluit- en transporttarieven elektriciteit per 1 januari 2018
 

Kleinverbruik:

Uw aansluiting is kleiner of gelijk aan 3x80 Ampère. De aansluiting hoeft niet voorzien te zijn van een op afstand uitleesbare meetinrichting.
Aansluit- en transporttarieven elektriciteit per 1 januari 2019
Aansluit- en transporttarieven elektriciteit per 1 januari 2018

Meer informatie vindt u op de website van het ACM.

Ga naar de aansluit- en transporttarieven van gas.