Calorische bijstelling gas

De factoren druk en temperatuur invloed uit op de werkelijk verbruikte hoeveelheid gas. Deze factoren samen bepalen hoeveel energie uit een kubieke meter gas gehaald kan worden. Maandelijks berekenen de netbeheerders wat de gemiddelde energiewaarde van het gas was en vindt een bijstelling plaats. Dit noemen we de gemiddelde calorische waarde. Zie hiervoor ook www.consuwijzer.nl.

Omrekenfactor voor druk en temperatuur

De calorische correctie wordt bepaald voor gas dat geleverd wordt onder een druk van 25 mBar. Wanneer er sprake is van een verhoogde leveringsdruk, dan bevat elke verbruikte kubieke meter gas meer energie. In dat geval vindt naast de calorische correctie nog een extra herleiding plaats om te corrigeren voor de verhoogde leveringsdruk.

Westland en Midden-Delfland 2020
Maand Calorische bijstelling

Omrekeningsfactoren voor druk en temperatuur

    100 mBar 200 mBar 1 Bar
Januari 1.0185738 1.0877308 1.1845930 1.9582369
Februari 1.0197551 1.0788002 1.1757338 1.9499472
Maart 1.0199183 1.0858973 1.1828995 1.9576601
April 1.0168849 1.0800537 1.1764660 1.9465226
Mei 1.0231231 1.0763951 1.1721560 1.9370185
Juni 1.0206872 1.0603997 1.1554867 1.9149739
Juli 1.0165108 1.0589640 1.1536163 1.9096376
Augustus 1.0228865 1.0485289 1.1425874 1.8938733
September 1.0160691 1.0544086 1.1486968 1.9018147
Oktober        
November        
December        

Bekijk de calorische bijstelling gas van 2019.