Calorische bijstelling gas

De factoren druk en temperatuur invloed uit op de werkelijk verbruikte hoeveelheid gas. Deze factoren samen bepalen hoeveel energie uit een kubieke meter gas gehaald kan worden. Maandelijks berekenen de netbeheerders wat de gemiddelde energiewaarde van het gas was en vindt een bijstelling plaats. Dit noemen we de gemiddelde calorische waarde. Zie hiervoor ook www.consuwijzer.nl.

Omrekenfactor voor druk en temperatuur

De calorische correctie wordt bepaald voor gas dat geleverd wordt onder een druk van 25 mBar. Wanneer er sprake is van een verhoogde leveringsdruk, dan bevat elke verbruikte kubieke meter gas meer energie. In dat geval vindt naast de calorische correctie nog een extra herleiding plaats om te corrigeren voor de verhoogde leveringsdruk.

Westland en Midden-Delfland 2018
Maand Calorische bijstelling

Omrekeningsfactoren voor druk en temperatuur

100 mBar 200 mBar 1 Bar
Januari 1.0210191
1.0850539
1.1825131
1.9609175
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Bekijk de calorische bijstelling gas van 2017.