Calorische bijstelling gas

De factoren druk en temperatuur invloed uit op de werkelijk verbruikte hoeveelheid gas. Deze factoren samen bepalen hoeveel energie uit een kubieke meter gas gehaald kan worden. Maandelijks berekenen de netbeheerders wat de gemiddelde energiewaarde van het gas was en vindt een bijstelling plaats. Dit noemen we de gemiddelde calorische waarde. Zie hiervoor ook www.consuwijzer.nl.

Omrekenfactor voor druk en temperatuur

De calorische correctie wordt bepaald voor gas dat geleverd wordt onder een druk van 25 mBar. Wanneer er sprake is van een verhoogde leveringsdruk, dan bevat elke verbruikte kubieke meter gas meer energie. In dat geval vindt naast de calorische correctie nog een extra herleiding plaats om te corrigeren voor de verhoogde leveringsdruk.

Westland en Midden-Delfland 2019
Maand Calorische bijstelling

Omrekeningsfactoren voor druk en temperatuur

    100 mBar 200 mBar 1 Bar
Januari 1.0202408 1.0865927 1.1837700 1.9599265
Februari 1.0220045 1.0964103  1.1940088 1.9735245
Maart 1.0192391 1.0874759 1.1847232 1.9614387
April 1.0134596 1.0804463 1.1771357 1.9494022
Mei 1.0118185 1.0767713 1.1730117 1.9416979
Juni 1.0101562 1.0677841 1.1633085 1.9262853
Juli 1.0228667 1.0600766 1.1548621 1.9119455
Augustus 1.0251426 1.05577861 1.1502652 1.9049655
September Wegens technische omstandigheden nog niet bekend      
Oktober        
November 1.0198535 1.1549528 1.2507680 2.0160626
December 1.0183367 1.0742505 1.0742505 1.9419708

Bekijk de calorische bijstelling gas van 2018.