Aanvraag sommeren gasaansluitingen

Belangrijke informatie

De genoemde aansluitingen voldoen aan de volgende eisen:

  • Zij vallen onder een WOZ (schriftelijke WOZ-verklaring van de gemeente meesturen).
  • Er is sprake van één onroerende zaak of aaneengesloten onroerende zaken.
  • Zij dienen voor één (hetzelfde) bedrijf en zijn warmtetechnisch gekoppeld.
  • Zij zijn allen voorzien van een uurwaarderegistratie met afstanduitlezing.
  • Zij beschikken over een Elektronisch Volume Herleidings Instrument (EVHI).
  • Wanneer het jaarverbruik van de gezamenlijke aansluitingen boven de 1 miljoen m³ ligt, geldt dat elke aansluiting van stuursignaal voorzien moet zijn.

EAN-codes vindt u op de maandelijkse nota.

De ingangsdatum van de sommatie wordt bepaald op het moment van de aanvraag.

Voldoen uw gasmeters niet aan de bovengenoemde eisen, neemt u dan contact op met uw meetbedrijf.

* Bekijk de Algemene Voorwaarden.