Aanvraag sommeren elektriciteitsaansluitingen

Belangrijke informatie

De genoemde aansluitingen voldoen aan de volgende eisen:

  • Zij vallen onder een WOZ (schriftelijke WOZ-verklaring van de gemeente meesturen);
  • Er is sprake van één onroerende zaak of aaneengesloten onroerende zaken;
  • Zij dienen voor één (hetzelfde) bedrijf;
  • Zij zijn allen voorzien van een kwartierwaarderegistratie met afstanduitlezing;
  • Transport vindt gelijktijdig plaats;
  • De aansluitingen zijn in dezelfde deelmarkt ingedeeld;
  • Voor alle verbinding gelden dezelfde tarieven (bij meerdere netbeheerders op één onroerende zaak);
  • De verbindingen bevinden zich achter dezelfde transformator en het spanningsniveau is voor alle verbindingen gelijk.

EAN-codes vindt u op de maandelijkse nota.

De ingangsdatum van de sommatie wordt bepaald op het moment van de aanvraag.

Voldoen uw elektriciteitmeters niet aan de bovengenoemde eisen, neemt u dan contact op met uw meetbedrijf.

* Bekijk de Algemene Voorwaarden.