Contract en tarieven terug

Hoe komen de transporttarieven tot stand en hoe vindt de afrekening plaats?

De transport- en aansluittarieven worden door uw netbeheerder samengesteld en namens de overheid door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vastgesteld. Op de site van ACM zijn de tarieven terug te vinden. De kosten verschillen per netbeheerder. De afrekening van de kosten vindt als volgt plaats:

Kleinverbruik

Vanaf 1 augustus 2013 geldt een nieuwe wetgeving waardoor de facturen worden samengevoegd en verzonden door de energieleverancier. Op deze rekening staan zowel de verbruikskosten als de netwerkkosten. Vanaf die datum is uw energieleverancier het aanspreekpunt voor al uw vragen en opmerkingen over de energierekening.

Grootverbruik

De tarieven zijn uitgesplitst naar de volgende onderdelen:


  • Tarieven voor het regionaal transport.
  • Een tarief voor het landelijk transport, berekend door TenneT.
  • Tarieven voor het realiseren van een aansluiting en de daarbij horende jaarlijkse vergoeding.

Voor het vaststellen van de juiste eenmalige aansluittarieven spelen diverse factoren een rol, waaronder de specifieke situatie ter plekke. Deze factoren kunnen tijdens een gesprek met ons worden vastgesteld, waarna een offerte kan worden gemaakt.

Hoe kan ik de contractcapaciteit van mijn elektriciteitsaansluiting wijzigen?

U kunt een verzoek indienen om de contractcapaciteit aan te passen via het formulier aanpassen contractcapaciteit.
De aanpassing gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin wij uw schriftelijke verzoek voor aanpassing hebben ontvangen en bevestigd.

Let op:
Een verlaging van de contractcapaciteit kan niet eerder ingaan dan twaalf maanden na de laatste aanpassing naar boven. Alleen in bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld bij overname van een bedrijf en/of ingebruikname van een WKK) is dat wel mogelijk. Meer informatie over het aanpassen van de contractcapaciteit vindt u in de Tarievencode Elektriciteit.

Ik wil voor twee dagen meer gascapaciteit tot mijn beschikking hebben, maar dit mag niet ten koste gaan van mijn contractwaarde

Het aanvragen van extra capaciteit gedurende een vastgestelde periode is mogelijk. Als u uw gewenste capaciteit aangeeft, kunnen wij u hiervoor binnen vijf werkdagen na aanvraag een gepaste aanbieding doen.

De aanvraagtermijn voor een dagcontact is afhankelijk van de periode waarin het contract nodig is. In de wintermaanden moet uw aanvraag vier weken voor de ingangsdatum van het contract bij de administratiedesk van Westland Infra binnen zijn. In de zomer- en flankmaanden moet de aanvraag tien werkdagen voor de ingangsdatum van het contract bij ons binnen zijn.

Op welke tijden kan ik gebruik maken van het verlaagde tarief?

Bij een dubbeltariefmeter hanteert een energieleverancier twee verschillende tarieven voor stroomverbruik. De tarieven bestaan uit een standaardtarief en een verlaagdtarief. Het verlaagdtarief is op de volgende momenten van toepassing:

  • van maandag tot en met donderdag tussen 23.00 uur en 07.00 uur
  • in het weekend van vrijdagavond 23.00 uur tot maandagochtend 7.00 uur
  • op de officiĆ«le feestdagen: Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag.

Antwoord niet gevonden?

Stel uw vraag via het contactformulier of neemt u op een andere manier contact op