Aansluiting terug

Wat is de nieuwe wetgeving voor gasaansluitingen?

Per 1 juli 2018 vervalt de plicht voor netbeheerders om nieuwbouw gebouwen aan te sluiten op het aardgasnet. Dit is geregeld in de Wet VET (Wet Voortgang Energietransitie). Deze wet treedt in werking voor nieuwe gebouwen waarvoor nog geen Omgevingsvergunning (bouwvergunning) is aangevraagd. Deze wijziging geldt voor alle kleinverbruikers (max 40 m3 gas/uur), zoals woningen en kleine bedrijfsgebouwen.

Waarom mag er geen nieuwe gasaansluiting meer gemaakt worden?

De overheid heeft bepaald dat aardgasvrije nieuwbouw de norm wordt. Het laten vervallen van de aansluitplicht voor nieuwbouw past in de ontwikkeling om de gebouwde omgeving los te koppelen van het aardgas. In Nederland hebben we namelijk afgesproken dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken om huizen en gebouwen te verwarmen, te koken en warm tapwater te gebruiken. Dit is nodig om de klimaatafspraken van Parijs te halen en bij te dragen aan een schone en veilige toekomst.

Voor welke gasaansluitingen is de wetswijziging van toepassing?

De aansluitplicht vervalt voor nieuwbouwaansluitingen voor kleinverbruik. Dit zijn aansluitingen met een gasmeter tot en met G25 (een doorlaatwaarde tot en met 40 m³ per uur), zoals woningen en kleine bedrijfsgebouwen.

Wat betekent de wet voor nieuwe gasaansluitingen bij nieuwbouw?

Per 1 juli 2018 vervalt de plicht voor netbeheerders om nieuwbouw woningen aan te sluiten op het aardgasnet. De netbeheerders mogen alleen wettelijke taken uitvoeren, daarom mogen zij ook niet meer op verzoek aansluiten. Het schrappen van de aansluitplicht functioneert hierdoor als een verbod op nieuwe gebouwen met aardgasaansluiting. De wet geldt voor kleinverbruik aansluitingen (max 40 m³ gas/uur).

Zijn er uitzonderingen op de wet?

Alleen het college van burgemeester en wethouders van gemeentes mag, als daar zwaarwegende redenen voor zijn, bepalen dat er voor een bepaald gebied een uitzondering wordt gemaakt en er wel een gasaansluiting mag komen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt deze uitzonderingen vast in een register. De wet is niet van toepassing voor gebouwen waarvoor de Omgevingsvergunning (bouwvergunning) is aangevraagd voor 1 juli 2018.

Wat betekent de wet voor nieuwe gasaansluitingen bij bestaande bouw?

Voor bestaande panden geldt dat er in principe wel een nieuwe gasaansluiting gerealiseerd mag worden, bijvoorbeeld bij splitsing van een pand. Als de gemeente het pand echter heeft aangemerkt als een deel van een gebied of wijk die op korte termijn gasloos wordt gemaakt, mag er mogelijk geen nieuwe gasaansluiting aangelegd worden. Raadpleeg voor uw specifieke situatie uw gemeente.

Wat betekent de wet voor het wijzigen van een gasaansluiting?

Aansluitingen in bestaande bouw mogen gewijzigd worden. Het vervallen van de gasaansluitplicht is hier niet van toepassing.

Ik heb een Omgevingsvergunning (bouwvergunning) van vóór 1 juli 2018 en na 1 juli 2018 gaat er gebouwd worden, geldt de nieuwe wetgeving dan ook?

Als u een omgevingsvergunning (bouwvergunning) heeft aangevraagd vóór 1 juli 2018 mag uw pand in principe aangesloten worden op aardgas. Er gelden hierop wel uitzonderingen. Als in het gebied een warmtenet beschikbaar is, geldt de aansluitplicht niet. Voor aansluitingen buiten de bebouwde kom maakt uw netbeheerder eerst een rentabiliteitsberekening.

Waarom wijst mijn netbeheerder mijn aanvraag voor een gasaansluiting af?

Uw netbeheerder houdt zich aan de wet en volgt de regels van de overheid. Per 1 juli 2018 is de aansluitplicht voor nieuwbouw op aardgas vervallen. Dit betekent dat uw netbeheerder geen kleinverbruik gasaansluiting in nieuwbouw mag realiseren, tenzij er sprake is van een uitzondering. Raadpleeg voor uw specifieke situatie uw gemeente.

Welke rol heeft de gemeente bij de uitvoering van de wet waarin staat dat er geen gas aansluitingen meer mogen worden aangelegd?

Alleen het college van burgemeester en wethouders van gemeentes mag, als daar goede redenen voor zijn, bepalen dat er er voor een bepaald perceel of een bepaald gebied een uitzondering wordt gemaakt en er wel een gasaansluiting mag komen. Als u vermoedt dat u voor zo'n uitzondering in aanmerking komt, kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Waar kan ik meer informatie vinden over dit onderwerp?

Meer informatie over het vervallen van de gas aansluitplicht voor nieuwbouw leest u op de website van de gemeente. Ook leest u informatie hierover op de site van het RVO.

Ik heb een uitzondering van de gemeente. Hoe vraag ik nu mijn gasaansluiting aan?

Op www.mijnaansluiting.nl voegt u de omgevingsvergunning(bouwvergunning), waaruit blijkt dat er voor u een uitzondering is gemaakt, toe aan uw aanvraag. Uw netbeheerder controleert uw aanvraag. Als deze in orde is, start het proces om uw aanvraag te realiseren.

Wat is een EAN-code en waarvoor dient deze?

Iedere gas- en elektriciteitsaansluiting in Nederland heeft zijn eigen EAN-code (European Article Number). Dit is een uniek getal van 18 cijfers. Bij het aanvragen van een aansluiting ontvangt u van ons deze code. Die heeft u nodig voor het afsluiten van een energieleveringscontract. Heeft u een bestaande aansluiting en wilt u weten wat uw EAN-code is? Kijk dan op uw energiefactuur of ga naar www.eancodeboek.nl.

Ik wil een aansluiting aanvragen of mijn bestaande aansluiting wijzigen. Wat moet ik doen?

Wilt u een aansluiting op het elektriciteitsnet aanvragen voor een nieuwbouwwoning of een wijziging aanbrengen in uw bestaande aansluiting? Dan kunt u hiervoor terecht op de website www.mijnaansluiting.nl, een gezamenlijk initiatief van netbeheerders van het ondergrondse kabel- en leidingennet. U kunt hier in één keer voor zes disciplines (gas, elektriciteit, telecom, kabel, water en warmte) een aansluiting aanvragen. Klik hier voor het aanvragen voor een gas-en/of elektriciteitsaansluiting.

Ik wil mijn meterkast aanpassen. Wat moet ik doen?

Westland Infra is verantwoordelijk voor uw aansluiting tot aan de meter. De groepenkast in de meterkast behoort bij de binneninstallatie. Wilt u een wijziging doorvoeren in de groepenkast? Neem dan contact op met een erkend installateur.

Wilt u een wijziging laten doorvoeren aan de aansluiting zelf? Dan kunt u deze aanvragen via www.mijnaansluiting.nl.

Ik ga graafwerkzaamheden verrichten

In Nederland ligt ruim 1,7 miljoen kilometer kabel en leidingen. Hierdoor is de kans op schade aan kabels en leidingen veroorzaakt door graafwerkzaamheden redelijk groot. U kunt via het Kabel en Leidingen Informatie centrum (KLIC), onderdeel van het kadaster informatie krijgen over de positie van leidingen en kabels in de grond.

Op deze wijze worden beschadigingen aan de infrastructuur voorkomen. Gaat u graafwerkzaamheden verrichten, neem op tijd (minimaal drie dagen voor de start van de werkzaamheden) contact op met het KLIC als u werkzaamheden wilt uitvoeren waarbij mogelijk kabels en leidingen betrokken zijn. Op de website van het kadaster kunt u een KLIC-aanvraag doen.

Antwoord niet gevonden?

Stel uw vraag via het contactformulier of neemt u op een andere manier contact op