Sponsoring & donaties

Westland Infra sponsort al jarenlang een aantal initiatieven en evenementen op het gebied van cultuur en maatschappij. Doelstelling hierbij is het leveren van een waardevolle bijdrage aan de samenleving. Voorbeelden van sponsoring door Westland Infra zijn o.a. het Varend Corso, Kom in de Kas Westland, de stichting Doe een Wens en de Voedselbank Westland.

Westland Infra zet in uiteenlopende marktsectoren haar kennis en expertise in om klanten en organisaties te ondersteunen. Wij stellen de volgende voorwaarden aan sponsorprojecten:

  • Het betreft een maatschappelijke en/of culturele sponsoring.
  • De aanvraag is van toepassing op de regio Westland of Midden Delfland.
  • De sponsoring is niet strijdig met de kernwaarden van Westland Infra.
  • Er wordt een duidelijke tegenprestatie geboden.
  • Bij grotere sponsorbijdragen wordt branche-exclusiviteit gewaarborgd.

Uitgesloten van sponsoring zijn:

  • Projecten met een politiek of religieus karakter.
  • Individuele sponsoraanvragen ten behoeve van bijvoorbeeld studiereizen of feesten.
  • Individuele verenigingen anders dan in een jubileumjaar.

Sponsoraanvraag

Aanvragen voor sponsoring worden uitsluitend in behandeling genomen als aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. U kunt uw sponsor- of donatieverzoek schriftelijk indienen bij:

Westland Infra Netbeheer
T.a.v. afdeling Marketing & Communicatie
Postbus 1
2685 ZG Poeldijk
E-mail: marketing@westlandinfra.nl

Maatschappelijke sponsoring

Westland Infra is donateur van de stichting Doe Een Wens. Deze stichting geeft kinderen, die vanwege hun ziekte te vaak vooral patiënt zijn, de kracht om kind te zijn. Het verwezenlijken van een droom kan voor hun toekomst een wereld van verschil betekenen.

Make A Wish Nederland
Westland Theater De Naald

Culturele sponsoring

Westlandtheater De Naald is de plek waar basisschoolleerlingen in aanraking komen met kunst en cultuur. Het biedt een podium voor alle culturele gezelschappen uit het Westland en vormt een plek waar Westlanders elkaar ontmoeten.

Sector sponsoring

Het Varend Corso en Kom in de Kas Westland brengen de producten van de glastuinbouwsector onder de aandacht van een breder publiek.

Kom in de kas
Varend Corso