CO2 footprint van Westland Infra

De netbeheerders binnen de brancheorganisatie Netbeheer Nederland hanteren een gezamenlijk model voor de berekening van de CO2 footprint. Als leidraad voor het berekenen en rapporteren van de CO2 footprint wordt het Greenhouse Gas Protocol gebruikt.

CO2-footprint (in kiloton CO2)

Scope 1 2014 2015
Methaanemissies aardgasnetwerk 2.762 13.0% 1.420 6.8%
Brandstofverbruik 437 2.0% 412 2%
Gasgebruik gebouwen 184 0.9% 230 1.1%
SF6-emissies elektriciteitsnetwerk 0 0.0% 5 0.0%
Koelinstallaties R507 0 0.0% 2 0.0%
Totaal scope 1 3.383 15.9% 2.069 9.9%
Scope 2
Netverliezen elektriciteitstransport/distributie 17.409 82.4% 18.547 88.3%
Elektriciteitsgebruik gebouwen 357 1.7% 377 1.8%
Totaal scope 2 17.766 84.1% 18.924 90.1%
Totaal 21.149 100% 20.933 100%

Toelichting tabel

De CO2-footprint is berekend op basis van het Greenhouse Gas Protocol. De CO2-footprint is ten opzichte van 2014 vrijwel gelijk gebleven. De stijging van de CO2-uitstoot door netverliezen bij het transport van elektriciteit wordt ruimschoots gecompenseerd door de daling van de methaanemissie in ons gasdistributienetwerk. Het emissieverlies in het aardgasdistributienetwerk is gehalveerd als gevolg van het verlagen van de emissiefactor op basis van uitkomsten van het onderzoek door Kiwa-Gastec en het saneren van gietijzeren leidingen. Het emissieverlies in het aardgasnetwerk wordt berekend op basis van leidinglengte en het soort materiaal waar deze leidingen van zijn gemaakt. Door het vervangen van zes kilometer grijs-gietijzeren leidingen door moderne kunststofleidingen neemt het emissieverlies af.

De CO2-uitstoot als gevolg van het netverlies elektriciteit is gestegen als gevolg van een verhoging van de emissiefactor op het stroometiket van de energieleverancier, ondanks een daling van de absolute omvang van het netverlies.