Werkzaamheden aan elektriciteits- of gasnet

Het distributienet moet berekend zijn op de steeds groter wordende vraag naar energie. Aanpassingen in het netwerk zijn noodzakelijk voor de bedrijfszekerheid, het nog verder beperken van de storingskansen en het inspelen op de vraag naar meer vermogen.

Klanten worden per brief geïnformeerd over de werkzaamheden. Sommige werkzaamheden gaan gepaard met verkeershinder of tijdelijke onderbrekingen van de elektriciteits- of gastoevoer. Wanneer zich dit voordoet, doen we er alles aan de overlast tot een minimum te beperken, door werkzaamheden gefaseerd uit te voeren.

Voor alle genoemde data en werkzaamheden geldt dat weers- en onvoorziene omstandigheden aanleiding kunnen zijn om de planning te wijzigen.

Heeft u vragen of opmerkingen over uitgevoerde werkzaamheden? Neemt u dan contact op via het contactformulier of bel ons tijdens kantooruren via telefoonnummer +31(0)85 0466 800.

Hieronder treft u een overzicht van locaties waar Westland Infra op dit moment werkzaamheden uitvoert. Bewoners die tijdelijk zonder stroom of gas komen, zijn hierover vooraf schriftelijk geïnformeerd.

Datum Tijd Locatie Project
maandag 3 juni Tussen 8.30 & 12.30 uur

Blauwhek 1, 2, 3 en 5 te Naaldwijk

 

Afschakeling elektriciteit,

projectnummer 181402034

 

 

* laatst bijgewerkt 22-5-2019