Gaat u graven?

Indien u (graaf)werkzaamheden op uw perceel wilt (laten) uitvoeren, bent u wettelijk verplicht maximaal 20 werkdagen, maar uiterlijk 3 werkdagen van te voren via het informatiecentrum Kabels- en Leidingen Informatiecentrum (KLIC) een zogenaamde KLIC-melding te doen. Deze verplichting komt voort uit de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION).

KLIC-informatie aanvragen

Informatie over de ligging van kabels en leidingen opvragen is eenvoudig. Ga naar de website van het kadaster en registreer u eenmalig als grondroerder. Na registratie kunt u meldingen doen en krijgt u tekening(en) toegestuurd waarop de positie van de kabels en leidingen te zien is.

Let op! De situatie kan soms afwijken van de tekening zonder dat de betreffende netbeheerder hiervan op de hoogte is. Eventuele schades worden niet door uw verzekering gedekt als u zich niet aan de wettelijke plichten en richtlijnen heeft gehouden. Het is daarom verstandig om voordat de werkzaamheden aanvangen proefsleuven te (laten) maken.

Kabel geraakt?

Als u toch een kabel of leiding beschadigt, is het belangrijk om hierover direct contact met ons op te nemen. De kosten om de schade later te lokaliseren en te repareren liggen vele malen hoger, dan wanneer wij dit direct kunnen doen. Bovendien kunnen beschadigde kabels en leidingen tot zeer gevaarlijke situaties leiden en op termijn tot onderbreking van de energielevering. Ook al lijkt er dus op het eerste gezicht niets aan de hand, is melding absoluut noodzakelijk. U kunt Westland Infra bereiken via nummer +31(0)85 0466 700 of buiten kantoortijden via het Nationaal storingsnummer 0800-9009.

Goed om te weten is dat schade aan een kabel of leiding gratis gerepareerd kan worden door een monteur van Westland Infra als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • U heeft een melding gedaan bij KLIC
  • De betreffende tekeningen zijn op locatie beschikbaar
  • De energielevering aan onze klanten is niet onderbroken als direct gevolg van de veroorzaakte schade.
  • Er is zorgvuldig te werk gegaan aan de hand van de richtlijnen van CROW (Het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte)
  • De ligging van kabels en/of leidingen heeft u van te voren vastgesteld.
  • U heeft de schade direct zelf gemeld.
  • Het graafwerk ligt nog open.
  • Er is geen gas ontsnapt.

Voor meer informatie belt u naar 0800-0080 of gaat u naar www.kadaster.nl/klic.

Nationaal Storingsnummer
Graaf voorzichtig
Controleren voordat u gaat graven