Storingen openbare verlichting

Wilt u een storing aan de openbare verlichting melden? Meldt u deze dan direct bij de gemeente d.m.v. de onderstaande linken.

Voor het oplossen van de storingen gelden, afhankelijk van onvoorziene omstandigheden, onderstaande termijnen:

  • Bij schade aan een lichtmast waardoor een gevaarlijke situatie ontstaat is binnen 2 uur een monteur te plaatse om de situatie veilig te stellen.
  • Bij uitval van meerdere lichtmasten op een rij streven wij ernaar dit binnen 5 werkdagen op te lossen; indien het een kabelstoring betreft en er gegraven dient te worden, kan deze termijn worden overschreden.
  • Bij uitval van een enkele lichtmast streven wij ernaar dit binnen 10 werkdagen op te lossen.
  • Lichtmasten op provinciale wegen worden altijd na opdracht van de Provincie hersteld. De hersteltijd hiervan is langer.

Voor alle genoemde termijnen geldt, dat weersomstandigheden kunnen zorgen dat de hersteltijd langer is dan gepland. Heeft u vragen over een gemelde storing aan de openbare verlichting, neemt u dan contact met ons.