Compensatieregeling bij storingen

Zodra een storing bij ons bekend is, proberen wij deze zo snel mogelijk te verhelpen. In sommige gevallen is een probleem echter zo ingewikkeld dat de onderbreking langer duurt dan vier uur. Is dit bij u het geval, dan hebt u automatisch recht op een vastgestelde vergoeding. Deze vergoeding is bedoeld als compensatie voor het ongemak.

Indien u recht hebt op compensatie, streven wij ernaar u binnen tien werkdagen na de onderbreking hierover te informeren. U ontvangt dan bericht van ons waarin wij melding maken van de onderbreking en waarin wij u tevens vragen uw persoonsgegevens en bankrekeningnummer (indien bekend) te controleren om uitkering van de compensatie mogelijk te kunnen maken.

De onderstaande vergoedingen zijn vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt.

Elektriciteit

Deelmarkt Technische oorzaak Duur onderbreking Compensatie Per 4 uur meer Uitbetalings-termijn
1x10A In HS-, MS- of LS-net 4 - 8 uur €10,- €5,- binnen 6 maanden na herstel van de onderbreking
> 1x10A ≤ 3x25A In HS-, MS- of LS-net 4 - 8 uur

€35,-

€20,- binnen 6 maanden na herstel van de onderbreking
> 3x25A t/m 3x1600A

In HS-net

In MS-net

In LS-net

1 - 8 uur

2 - 8 uur

4 - 8 uur

€195,-

€195,-

€195,-

€100,-

€100,-

€100,-

binnen 6 maanden na herstel van de onderbreking
MS & HS+TS/MS

In HS-net

In MS-net

1 - 8 uur

2 - 8 uur

€910,-

€910,-

€500,-

€500,-

eerstvolgende maand- of jaarafrekening

Afnemers met een aansluiting met een doorlaatwaarde tot en met 3x25A hebben recht op een bedrag van €35,00 na een stroomstoring die vier tot acht uur heeft geduurd. Voor elke vier uur dat de stroomuitval langer duurt, wordt dit bedrag met €20,00 verhoogd. Zo wordt er bijvoorbeeld bij een stroomuitval van 9 uur uitbetaald: €35,00 + (1 x €20,00) = €55,00. 

Voor afnemers met een aansluiting met een doorlaatwaarde van 3x35A of groter is de plaats in het net waar de storing plaatsvindt en de duur van de storing bepalend voor de hoogte van de vergoeding. 

Voor elke vier uur dat de stroomuitval langer duurt na de eerste acht uur, wordt het bedrag verhoogd met €100,00 voor afnemers met een aansluiting > 3x25A t/m 3x1600A en €500,00 voor afnemers met een aansluiting > 3x1600A (MS of HS+ TS/MS). 
Voor bijvoorbeeld een afnemer met een aansluiting van 3x35A wordt er bij een uitval van 9 uur € 195,00 + (1 x €100,00) = € 295,00 uitbetaald. 

Gas

Deelmarkt Duur onderbreking Compensatie Per 4 uur meer Uitbetalings-termijn
Gasaansluiting met een capaciteit ≤ 40 m3/u
(kleinverbruik)
4 - 8 uur €35,- €20,- binnen 6 maanden na herstel van de onderbreking
Gasaansluiting met een capaciteit > 40 m3/u en ≤ 170.000 m3/u
(profielgrootverbruiker)

4 - 8 uur

€195,-

€100,- binnen 6 maanden na herstel van de onderbreking

Gasaansluiting met een capaciteit > 40 m3/u en 
≤ 170.000 m3/u
(telemetriegrootverbruiker)

4 - 8 uur €910,- €500,- eerstvolgende maand- of jaarafrekening