Compensatieregeling bij storingen

Zodra een storing bij ons bekend is, proberen wij deze zo snel mogelijk te verhelpen. In sommige gevallen is een probleem echter zo ingewikkeld dat de onderbreking langer duurt dan vier uur. Is dit bij u het geval, dan hebt u automatisch recht op een vastgestelde vergoeding. Deze vergoeding is bedoeld als compensatie voor het ongemak.

Indien u recht hebt op compensatie, streven wij ernaar u binnen tien werkdagen na de onderbreking hierover te informeren. U ontvangt dan bericht van ons waarin wij melding maken van de onderbreking en waarin wij u tevens vragen uw persoonsgegevens en bankrekeningnummer (indien bekend) te controleren om uitkering van de compensatie mogelijk te kunnen maken.

De onderstaande vergoedingen zijn vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt.

Elektriciteit

Deelmarkt Storing in Duur onderbreking Compensatie Per 4 uur meer
Laagspanning ≤ 3x25A (huishoudelijk) HS-, MS- of LS-net 4 - 8 uur €35,- €20,-
Laagspanning > 3x25A (kleinzakelijk)

HS-net
MS-net
LS-net

1 - 8 uur
2 - 8 uur
4 - 8 uur

€195,-
€195,-
€195,-

€100,-
€100,-
€100,-
Middenspanning (grootzakelijk) HS-net
MS-net
1 - 8 uur
2 - 8 uur
€910,-
€910,-
€500,-
€500,-

Compensatie voor huishoudelijke klanten

Afnemers met een aansluiting met een doorlaatwaarde tot en met 3x25 A (oftewel een huishoudelijke aansluiting) hebben recht op een bedrag van € 35 na een stroomstoring die vier tot acht uur heeft geduurd. Voor elke vier uur dat de stroomuitval langer duurt, wordt dit bedrag met €20 verhoogd. Zo wordt er bijvoorbeeld bij een uitval van 9 uur € 35 + (1 x € 20) = € 55 uitbetaald.

Compensatie voor zakelijke afnemers

Voor afnemers met een aansluiting met een doorlaatwaarde van 3x35 A of groter is de plaats in het net waar de storing plaatsvindt en de duur van de storing bepalend voor de hoogte van de vergoeding.

Gas

Deelmarkt Duur onderbreking Compensatie Per 4 uur meer
Kleinverbruiker 4 - 8 uur €35,- €20,-
Profielgrootverbruiker

4 - 8 uur

€195,-

€100,-
Telemetriegrootverbruiker 4 - 8 uur €910,- €500,-