Zeer betrouwbaar energienet in 2019

De inwoners van de gemeenten Westland en Midden-Delfland zaten in 2019 als gevolg van een storing gemiddeld iets minder dan 6 minuten zonder stroom en 23 seconden zonder gas.

Westland Infra scoort hiermee beter dan het landelijk gemiddelde, zoals blijkt uit de jaarlijkse stroomstoringscijfers van brancheorganisatie Netbeheer Nederland.

Uit deze cijfers blijkt dat de gemiddelde stroomuitval in heel Nederland iets minder dan 20 minuten bedroeg en gasuitval 51 seconden.

Graafwerk belangrijkste storingsoorzaak
Westland Infra investeert, samen met de andere netbeheerders, jaarlijks veel geld in preventief onderhoud en het vervangen van oudere leidingen. Een groot deel van de storingen wordt veroorzaakt door externe factoren, zoals schade door graafwerkzaamheden. In 2019 is circa 25% van de onderbrekingen in de landelijke energienetten hierdoor veroorzaakt.

Samen met ketenpartners kijken we voortdurend naar maatregelen om deze schades te beperken. In april 2020 start opnieuw de campagne Veilig Graven, om particulieren en kleine ondernemers in bouw en tuinonderhoud te informeren over manieren om graafschades te voorkomen. Bij machinaal graven, moet vooraf bij het Kadaster informatie over kabels en leidingen worden opgevraagd, via een zogenoemde Klic-melding.