Westland Infra en andere netbeheerders delen materieel en personeel om efficiënter te werken

Westland Infra gaat samen met de 6 andere netbeheerders schaarse en kostbare voorraden, zoals middenspanningskabels en -installaties, met elkaar delen. Bovendien zijn specialistische montageploegen op het gebied van gas inzetbaar buiten het eigen werkgebied. Zo kunnen netbeheerders storingen efficiënter verhelpen.

Kosten voor afnemers laag houden

Vanaf heden kunnen we in geval van calamiteiten een database raadplegen waarin we kunnen zien welke noodvoorraden de verschillende netbeheerders hebben voor de gas- en elektriciteitsnetten en wanneer dat materieel klaar is voor transport naar de plek waar het nodig is. Op deze manier kunnen we efficiënt omgaan met kostbaar materieel en de kosten voor consumenten en bedrijven zo laag mogelijk houden.

Specialistische teams

Bij storingen of calamiteiten zijn specialistische montageploegen nodig. Daarvan zijn er in Nederland steeds minder, onder meer vanwege een tekort aan technisch personeel. Ook voor het inschakelen van specialisten kunnen netbeheerders de database gebruiken, zodat specialistisch personeel kan werken op plekken waar ze het hardst nodig zijn.

De database is gemaakt door Ksandr, een samenwerkingsverband van netbeheerders, in opdracht van brancheorganisatie Netbeheer Nederland.