Werkzaamheden in tijden van Corona! Hoe gaat Westland Infra daarmee om?

Het Coronavirus heeft een grote impact op alles om ons heen en beheerst ons dagelijks leven. De maatregelen die door het RIVM zijn opgesteld raken ons allemaal. Westland Infra is een bedrijf in de vitale sector. Zonder goede energievoorzieningen zijn wij nergens en de instandhouding daarvan is dan ook onze grootste verantwoordelijkheid.  Onze taken willen we daarom zo veel mogelijk blijven uitvoeren maar ook ervoor zorgen dat het Coronavirus niet verder wordt verspreid. Het contact tussen onze klanten en onze monteurs beperken we daar waar mogelijk en indien wel noodzakelijk is, volgen we strikte protocollen die zijn gebaseerd op de RIVM richtlijnen. Naast deze protocollen en richtlijnen letten we vooral ook goed op elkaar! 

De storingen lossen we 24/7 op

Onze monteurs staan dag- en nacht klaar om een gas- of stroomstoring op te lossen, zoals u van ons gewend bent. Als u belt naar het storingsnummer komen zij het oplossen. Indien het een storing in huis betreft, vragen wij u wel of u (mogelijk) besmet bent met het coronavirus, of corona-gerelateerde klachten hebt zoals verkouden, hoesten en problemen aan de luchtwegen of koorts. Ook is het voor ons belangrijk te weten of u in quarantaine of thuisisolatie zit. Als dit het geval is, hebben onze monteurs specifieke instructies. 

Onderhoud energienet

Gelukkig komen storingen in Nederland relatief weinig voor. Dit komt mede doordat wij het energienet goed onderhouden. Daar gaan we ook in deze crisistijd mee door, juist nu want we zijn niet voor niets onderdeel van de vitale sector. We willen de veiligheid en de continuïteit van ons energienet waarborgen voor nu en de toekomst en zien dit als onze primaire taak. Dit betekent dat ons geplande werk doorgaat. Het kan zijn dat de stroom er dan even bij u af moet. Uiteraard begrijpen wij dat dit vervelend is, zeker als u thuis aan het werk bent. We proberen u zo goed mogelijk te informeren en het zoveel mogelijk in overleg met u te doen. Met uw medewerking zorgen we ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is. 

Nieuwbouw en werkzaamheden op straat 

Een deel van onze werkzaamheden zoals nieuwbouw, werkzaamheden op straat of andere projecten, spelen zich af op plaatsen zonder direct contact met klanten. Ook deze werkzaamheden blijven wij uitvoeren. Daarbij nemen we wel maatregelen in acht ter bescherming van omstanders, passanten, onszelf en onze collega’s, zoals het houden van voldoende afstand. Ook hier letten we goed op elkaar!

Werkzaamheden bij u thuis

Wij hanteren net als alle netbeheerders protocol ‘Samen Veilig Doorwerken’, dat landelijk is vastgesteld voor onder meer de bouw- en installatiebranche en de Rijksoverheid. 

Wij kijken ook of en wanneer werkzaamheden bij de klant (zoals wij noemen: achter de voordeur) weer kunnen worden opgestart. Vooraf wordt er altijd contact met de klant opgenomen, om heldere afspraken te maken. Het werk gaat alleen door als het voor klanten en monteurs verantwoord en veilig uitgevoerd kan worden. We houden nauw in de gaten of dit verantwoord is en stellen direct de maatregelen bij, indien dat nodig is.