Update verkooptruc met misbruik naam Westland Infra

Westland Infra heeft een update na de waarschuwing afgelopen vrijdag voor verkopers die zich uitgeven namens een energieleverancier en onze naam misbruiken om de bewoner over te halen een nieuw energiecontract aan te gaan.

Het gaat hier om het aangaan van een contract uit naam van Nuon. Westland Infra is hier geen partij in en is ook niet gebonden aan 1 energieleverancier.

Onze waarschuwing is nog steeds van kracht en geldt voor de hele regio Westland. Wordt u door deze verkopers benaderd en onjuist bejegend, adviseren we u zelf aangifte te doen. Hebt u toch een contract afgesloten? Dan kunt u dit zonder opgaaf van reden weer teniet doen bij Nuon.

Meer informatie over de regels voor dit soort huis-aan-huis verkoop door een energieleverancier vind u op de website van Consuwijzer.