Onderhoud GasNet

Hoofdgasleidingen bestaan uit verschillende materialen. Tegenwoordig zijn ze onder andere van staal en kunststof. Het huidige gasnet bestaat voor ruim 97,5% uit stalen en kunststoffen leidingen. Vroeger werd voor het aanleggen van gasleidingen in de bodem ook gebruikt gemaakt van leidingen van grijs gietijzer. In uitzonderlijke gevallen kunnen er op lange termijn lekken in gietijzeren gasleidingen ontstaan. Bijvoorbeeld in gebieden waar de grond verzakt of als de leiding een straat kruist met veel zwaar verkeer.

Om die reden zijn alle regionale netbeheerders en ook Westland Infra netbeheer al enige jaren geleden begonnen met het vervangen van grijs gietijzeren hoofdleidingen door leidingen van ander materiaal. In 2010 werd, na een rapport van de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid over deze leidingen, besloten de vervanging te versnellen. Inmiddels zijn alle grijs gietijzeren leidingen op locaties met de grootste risico’s vervangen. Op plekken waar de grond stabiel is, niet verzakt, waar geen bouwwerkzaamheden zijn, kan weinig met deze leidingen gebeuren. Westland Infra netbeheer heeft bij de vervanging in voorgaande jaren de meest risicodragende stukken vervangen. Anno 2019 ligt in het gebied Westland en Midden-Delfland nog 11 kilometer grijs gietijzeren leidingen welke binnen 4 jaar zijn vervangen.

Veiligheid voorop

Het hele jaar door speuren we met zeer gevoelige apparatuur door het gebied naar kleine gaslekken. Minimale gaslekken kunnen zo, nog voor ze een probleem vormen, in een heel vroeg stadium worden aangepakt. De meeste gaslekken worden in Nederland veroorzaakt door graafschade bij werkzaamheden.  

Alle netbeheerders hebben voor de vervanging van het gasnetwerk een plan opgesteld dat is afgestemd met toezichthouder SodM (Staatstoezicht op de Mijnen), die namens de Rijksoverheid toezicht houdt op de veiligheid van onder meer de gasnetten. SodM houdt samen met ACM (Autoriteit Consument en Markt) toezicht op de voortgang van de vervanging van de gasnetten.

Actuele cijfers

Toezichthouder ACM publiceert ieder jaar rond het begin van de zomer de kwaliteitscijfers over het gas- en elektriciteitsnet. Hierin is te vinden hoeveel kilometer grijs gietijzeren gasleiding is verwijderd.

Bekijk onze gasvervangingsdata en de informatie onderhoud gasnetten op de website van Netbeheer Nederland.