Nieuwe website voor aansluitingen

Vanaf 13 juli 2015 is er een nieuwe website voor het aanvragen en wijzigen van aansluitingen voor elektriciteit, gas, warmte, water, televisie, internet en telefoon.

Bedrijven en consumenten die een aansluiting willen aanvragen of wijzigen, doen dit straks eenvoudig via mijnaansluiting.nl. De nieuwe website vervangt de huidige website aansluitingen.nl.

Voordelen voor klanten

Gebruikersvriendelijkheid is één van de doelen van de netbeheerders om mee te werken aan de landelijke website. Het aanvraagproces via mijnaansluiting.nl is vereenvoudigd en zoveel mogelijk uniform. In elke regio zijn verschillende aanbieders actief voor aansluitingen. Op mijnaansluiting.nl zien klanten welke aanbieders actief zijn in hun regio.