Netbeheerders willen in gesprek over advies elektromagnetische velden

Netbeheerders gaan graag met de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek over de consequenties van het advies dat de Gezondheidsraad vandaag geeft over de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische velden (EMV’s) in de buurt van hoog-, midden- en laagspanningsinfrastructuur. Hoewel niet vast staat dat EMV's gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, hanteren we in Nederland al jaren een voorzorgbeleid bij de aanleg van nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbindingen. De Gezondheidsraad adviseert de staatssecretaris nu te overwegen dit voorzorgbeleid ook in te voeren voor de aanleg van midden- en laagspanningsinfrastructuur, ondergrondse elektriciteitskabels en -stations. De netbeheerders gaan graag met de staatssecretaris in gesprek over deze nieuwe interpretatie van bestaand onderzoek en de consequenties voor het voorzorgbeleid.

Wetenschappelijk onderzoek
De netbeheerders nemen de mogelijke gezondheidsrisico’s van EMV’s zeer series en volgen de wetenschappelijke onderzoeken op dit gebied al vele decennia op de voet. Wereldwijd wordt veel onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s van met name hoogspanning. In het nu verschenen rapport houdt de Gezondheidsraad alle recente onderzoeken nog eens tegen het licht. Hoewel niet vast staat dat elektromagnetische velden gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, zijn er ook aanwijzingen dat bij kinderen langdurige blootstelling tot een iets verhoogd risico op leukemie kan leiden.

Voorzorgbeleid en Europese norm
Om ieder risico uit te sluiten hanteert Nederland sinds 2005 een zogenoemd voorzorgbeleid bij nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbindingen. Bij de aanleg van nieuwe hoogspanningslijnen wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de EMV boven de 0,4 microTesla komt, op plekken waar mensen langdurig verblijven. Alle netbeheerders hanteren dit voorzorgbeleid. Voor publiek toegankelijke plaatsen heeft de Europese Unie overigens een referentieniveau van 100 microTesla vastgelegd. Volgens het RIVM wordt deze waarde in Nederland op voor het publiek toegankelijke plaatsen bij hoogspanningsverbindingen niet overschreden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 070-2055000 en vragen naar woordvoerder Jenny Huttinga.


UPDATE: Informatie over transformatorhuisjes en magneetvelden
RTL Nieuws besteedde op woensdag 18 april aandacht aan de magneetvelden rond bijvoorbeeld transformatorhuisjes. Heeft u naar aanleiding van deze uitzending nog vragen? Al onze transformatorhuisjes voldoen aan de geldende internationale normen. Denkt u toch dat het invloed heeft op uw gezondheid of die van uw kinderen? Alleen direct naast deze huisjes is er een magneetveld meetbaar. Een paar meter verder niet meer. Het advies van de Gezondheidsraad gaat sowieso alleen over situaties waarin u langdurig (een jaar lang, 7 dagen per week, 14 uur per dag) direct naast een transformatorhuisje verblijft.

Heeft u toch nog vragen? Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid geeft bij vragen of zorgen snel duidelijkheid over mogelijke gezondheidseffecten van elektromagnetische velden. www.kennisplatform.nl