Netbeheerders betreuren aanhoudende suggestieve berichtgeving Kassa

In een uitzending van het televisieprogramma Kassa (zaterdagavond 18 november 2017) is opnieuw aandacht besteed aan de vermeende onveiligheid van slimme gasmeters. Eerder deed het programma dat op 28 oktober en 4 november.

Deze keer werd een verslag van enkele Kassa deskundigen gepresenteerd waarin werd herhaald wat eerder werd betoogd. Ondanks aandringen van de kant van de Netbeheerders zijn wij niet in de gelegenheid gesteld om in het programma op de Kassa deskundigen te reageren. Kassa wilde alleen een verklaring opnemen op vrijdagmiddag 17 november.

De netbeheerders hebben veiligheid als hoogste prioriteit. Er worden alleen meters geplaatst, en meters blijven alleen hangen, als de kwaliteit en de veiligheid is gegarandeerd. Dit wordt volgens de geldende normen uitgevoerd.

Nergens in het betoog van de deskundigen is er aangetoond dat er sprake is van een daadwerkelijk onveilige situatie. Netbeheerders hebben hun conclusie over veiligheid getrokken op basis van daadwerkelijk onderzoek door het onafhankelijke instituut KIWA en Holland Innovative. De berichtgeving van Kassa suggereert onterecht dat de gasmeter acuut onveilig zouden zijn. Deze berichtgeving is eenvoudigweg onwaar en ook niet in het belang van de consument om die indruk te wekken.

Het verslag dat in de uitzending van 18 november is gepresenteerd geeft een verkeerde interpretatie van de normen en ook wordt de onderzoeksvraag voor Kiwa in haar onderzoek verkeerd uitgelegd.

De netbeheerders menen dat het nu aan de toezichthouder SodM is om te reageren.

De netbeheerders zien dat de consument niets opschiet met de suggestieve berichtgeving en dat dit onnodig onrust bij een deel van onze klanten bezorgt. In dat verband is besloten om de eerder aangekondigde omwisseling van gasmeters versneld uit te voeren. Wij streven ernaar om dit eind maart 2018 uitgevoerd te hebben, dan wel de betrokken klanten een aanbod gedaan te hebben.

Voor meer informatie verwijzen wij naar dit bericht van de gezamenlijke netbeheerders van Nederland.