Inwoners Westland en Midden Delfland 9 minuten zonder stroom

De inwoners van de gemeenten Westland en Midden Delfland zaten in 2017 als gevolg van een storing gemiddeld slechts 9 minuten zonder stroom en 60 seconden zonder gas. Westland Infra scoort hiermee lager dan het landelijke gemiddelde, zoals blijkt uit de jaarlijkse stroomstoringscijfers van brancheorganisatie Netbeheer Nederland.

Uit deze cijfers blijkt dat de gemiddelde stroomuitval in heel Nederland 24 minuten bedroeg en gasuitval 61 seconden. Tevens is dit een verbetering ten opzichte van 2016 waarin onze inwoners 11 minuten zonder stroom en 42 seconden zonder gas zaten.

Graafwerk belangrijkste storingsoorzaak

Graafschade is net als in voorgaande jaren de belangrijkste oorzaak van storingen. In het laagspanningsnet was landelijk 28% van de stroomstoringen het directe gevolg van graafschade. Een sluimerende storing en veroudering / slijtage zijn andere belangrijke oorzaken. Sluimerende storingen komen vaak door werkzaamheden of graafschades uit het verleden die pas later tot een storing leiden. Alle partijen hebben structureel aandacht voor het voorkomen van graafschade en proberen zo het aantal storingen door graafschade verder terug te dringen.

Het net werkt 99,995% van de tijd

Het Nederlandse energienet is één van de meest betrouwbare netten van de wereld. Het werkt 99,995% van de tijd. Omdat het net zo betrouwbaar is, merken veel mensen pas hoe afhankelijk we zijn van energie als er een storing is. Hoe belangrijk stroom is voor het functioneren van de maatschappij, bleek bijvoorbeeld tijdens en na de grote stroomstoring in het hoogspanningsnet op 17 januari 2017 in Amsterdam. Hoewel de storing ’s nachts begon en aan het begin van de ochtend al (grotendeels) verholpen was, was er toch veel overlast omdat noodvoorzieningen bij bedrijven en instellingen niet goed bleken te werken, gsm-masten uitvielen en alarmnummer 112 overbelast raakte. Het treinverkeer was de hele dag ontregeld.

Snel opsporen en verhelpen

Samen met alle netbeheerders blijven we investeren in kabels, leidingen en ICT van het energienet. Investeringen zijn enerzijds nodig om het net geschikt te maken voor de energietransitie en het steeds grotere gebruik van duurzame energiebronnen. Anderzijds helpen technologische toepassingen zoals sensoren om een storing snel op te sporen. Door snelle opsporing slagen we erin om storingen snel te verhelpen en zo de overlast voor onze klanten te beperken.