Inwoners Westland en Midden Delfland 11 minuten zonder stroom

De inwoners van de gemeenten Westland en Midden Delfland zaten in 2016 als gevolg van een storing gemiddeld slechts 11,5 minuten zonder stroom en 42 seconden zonder gas. Westland Infra scoort hiermee beduidend beter dan het landelijke gemiddelde, zoals blijkt uit de jaarlijkse stroomstoringscijfers van brancheorganisatie Netbeheer Nederland.
Uit deze cijfers blijkt dat de gemiddelde stroomuitval in heel Nederland 21 minuten bedroeg en gasuitval 58 seconden.

Dat is 17% korter dan het vijfjaarlijks gemiddelde. Een stroomstoring trof gemiddeld 122 klanten. Ook dat is een afname ten opzichte van het vijfjaarlijks gemiddelde (-14%). Alle afnemers samen hadden dus minder overlast van de stroomstoringen, ondanks dat het aantal storingen wel iets toenam (+2%). Dit blijkt uit de jaarlijkse storingscijfers van Netbeheer Nederland, de branchevereniging van alle netbeheerders. Gasstoringen zorgden ervoor dat een huishouden in 2016 gemiddeld 58 seconden geen gas had. Dat is 40% onder het vijfjaarlijks gemiddelde. Gasstoringen zijn over het algemeen klein: een gasstoring trof gemiddeld slechts 1,5 klant.

Graafwerk belangrijkste storingsoorzaak
De belangrijkste oorzaak van gas- en stroomstoringen is nog steeds graafschade. In het laagspanningsnet was landelijk 27% van de stroomstoringen het directe gevolg van graafschade. Een sluimerende storing en veroudering / slijtage zijn andere belangrijke oorzaken. Sluimerende storingen worden vaak veroorzaakt door graafschades die in het verleden zijn opgetreden, maar pas later tot een storing leiden. Alle partijen hebben structureel aandacht voor het voorkomen van graafschade en proberen zo het aantal storingen door graafschade verder terug te dringen. Poeldijk, 3 maart 2017 Persbericht

Het net werkt 99,995% van de tijd
Het Nederlandse energienet is één van de meest betrouwbare netten van de wereld. Het werkt 99,995% van de tijd. Netbeheerders vinden die betrouwbaarheid belangrijk en investeren daarin, en willen tegelijkertijd het net betaalbaar houden. Dat lukt; de tarieven zijn in de afgelopen jaren gelijk gebleven of zelfs gedaald.
Een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening vormt een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van de samenleving. Omdat het net zo betrouwbaar is, merken veel mensen pas hoe afhankelijk ze zijn van energie als er een storing is. Gelukkig is zo’n storing over het algemeen van korte duur. Een stroomstoring duurde in 2016 gemiddeld minder dan vijf kwartier, een gasonderbreking iets minder dan twee uur.