Gasaansluitplicht nieuwbouwwoningen vervalt per 1 juli 2018

Westland Infra is als netbeheerder verantwoordelijk voor de aansluiting en distributie van aardgas in de gemeente Westland en Midden-Delfland. Per 1 juli 2018 komt deze aansluitplicht voor nieuwbouwwoningen te vervallen door verandering in de landelijke wetgeving, de zogenoemde wet VET. Dit betekent dat er geen nieuwbouwwoningen meer op ons aardgasnet mogen worden aangesloten. Dit is een belangrijke stap in de energietransitie en de verduurzaming van woningen in Nederland.

Vanaf 1 juli 2018 zal er door Westland Infra geen nieuwe aanvraag in behandeling worden genomen voor een nieuwbouwwoning tenzij er sprake is van:

  • Een voor 1 juli bij de gemeente aangevraagde omgevingsvergunning voor het project, of;
  • Een voor 1 juli bij de gemeente aangevraagde bouwvergunning voor de te bouwen wonen;
  • De te bouwen woning zich in een gebied bevindt dat door de gemeente is aangewezen als uitzonderingsgebied.

Uiteraard werken we nauw samen met de gemeente Westland en Midden-Delfland voor de uitvoering van deze nieuwe wetgeving. En zijn we met elkaar op zoek naar goede alternatieven voor aardgas.

Meer informatie over deze wetgeving en het overstappen naar aardgasvrij wonen, vind u op de website van de gemeente Westland en op de website Westland woont duurzaam. Of lees de meest gestelde vragen op onze website.