Bewaking van de kathodische bescherming op het gasnet van Westland Infra

Begin dit jaar is Westland Infra Netbeheer begonnen met het op afstand bewaken van de kathodische bescherming (KB) van haar gasnet. We doen dit in samenwerking met Withthegrid, een startup die door middel van sensoren en software operationele processen digitaliseert.

KB voorkomt corrosie van het stalen gasnet door een actieve gelijkspanning op de leiding te zetten. Deze spanning dient binnen een bepaalde bandbreedte te vallen. Onvoldoende en de leiding is niet beschermd, overmatig en het kan de leiding beschadigen. Het voordeel van het op afstand bewaken van de KB is dat we afwijkingen of schades adequaat kunnen detecteren en oplossen. Schaars personeel kan zo effectiever worden ingezet. Tevens verhoogt deze bewaking de veiligheid van onze medewerkers, omdat metingen op risicovolle locaties niet meer periodiek handmatig uitgevoerd hoeven te worden.

KB plaatsing 2.jpg  KB plaatsing.jpg

Onze energievoorziening is aan het veranderen en daarmee de rol van gas. Dit betekent echter niet dat het gasnet per direct verdwijnt. Tot die tijd willen wij ons gasnet zo optimaal mogelijk onderhouden en onnodige investeringen voorkomen. Hiermee zorgen wij ervoor dat onze klanten op een veilige, betaalbare en betrouwbare manier van haar energie worden voorzien. Het digitaliseren van onze onderhoudsprocessen is daar een belangrijke stap in en draagt bij aan het effectiever inzetten van de kwaliteiten van onze medewerkers.