Aanmelding deelnemers fase 1 Smart Grid Westland geopend

In vervolg op ons eerdere bericht kunnen wij uw melden dat vanaf vandaag, maandag 5 november 2018, de inschrijving is geopend voor geïnteresseerde potentiële deelnemers voor fase 1 van Smart Grid Westland. Deze inschrijving is geopend tot en met maandag 12 november 2018.

Zoals beschreven in de ontheffingsaanvraag wordt Smart Grid Westland gefaseerd opgebouwd. Fase 1 omvat maximaal 25 deelnemers en zal in beginsel 3 maanden duren voordat fase 2 wordt opgestart.

Wij zoeken ondernemers in de netvlakken MS/LS en MS die interesse hebben in deelname aan het model vanaf fase 1. Deze ondernemers kunnen zich vanaf vandaag vrijblijvend aanmelden door het invullen van een aanmeldingsformulier op de aanmeldpagina. Na de aanmeldingsperiode worden de inschrijvingen - die voldoen aan de voorwaarden – verzameld, waarna in het bijzijn van een notaris een selectie zal worden gemaakt door trekking. Daarna zullen de geselecteerde inschrijvers hierover worden geïnformeerd en uitgenodigd een overeenkomst te ondertekenen voor deelname. De ondernemers die niet geselecteerd zijn zullen eveneens worden geïnformeerd.

Deelname aan Smart Grid Westland betekent in het kort dat deelnemers tegen zeer gereduceerd tarief gebruik kunnen maken van zogenaamde vrije ruimte die er op bepaalde momenten is in het net van Westland Infra. Westland Infra stelt hiertoe digitale berichten en signalen beschikbaar. Van de deelnemers wordt verwacht dat deze de signalen en berichten kunnen ontvangen. Er dient zogenaamde connectiviteit te zijn. Juist dit willen wij spoedig testen. Dit is één van de redenen dat vandaag de inschrijving alvast is geopend.

De uiteindelijke doorgang van Smart Grid Westland is afhankelijk van een positief definitief besluit van ACM. Vooralsnog zijn we in de fase van een ontwerp besluit van ACM.