Nieuws van Westland Infra

Brand aan Turfschipper in Wateringen

20 apr. 2016 10:44

Vannacht heeft aan een bedrijfspand aan de Turfschipper in Wateringen een brand gewoed.

Laat gasleidingen in uw kruipruimte controleren op corrosie

14 apr. 2016 10:41

Woont u in een huis van voor 1986, is uw kruipruimte nat en woont u in een gebied met een hoge grondwaterstand?

Controles op veilige gasaansluiting Omgevingsdienst Haaglanden

7 apr. 2016 10:35

In het kader van veilig omgaan met gasaansluitingen, voert de “Omgevingsdienst Haaglanden” controles uit op de binnen-installaties van…

Calorische bijstelling gas maart 2016

6 apr. 2016 10:30

De waarden van de calorische correctie als ook voor omrekening van druk en temperatuur van maart zijn beschikbaar.