Plaatsing slimme meters

Tot en met 2020 krijgen alle kleinverbruikers in de regio een slimme meter aangeboden. Het omvat zowel de meter voor elektriciteit als gas. Als installateur/aannemer kunt u hierop inspelen door klanten waarmee u al een relatie heeft een slimme meter aan te bieden. Op deze manier helpt u eraan mee de slimme meters bij alle huishoudens te plaatsen. Meer informatie over de mogelijkheden voor u als installateur vindt u op onsenergie.net/slimme-meter.

Natuurlijk dient bij het vervangen van de energiemeter de kwaliteit en veiligheid, zoals deze door de Netbeheerders is bepaald, geborgd te zijn. Hiervoor wordt een nieuwe erkenningsregeling ingevoerd die wordt uitgevoerd door Sterkin, officieel keurmerk in de installatiebranche. De erkenningsregeling vindt u op de website erkendmeterplaatser.nl.

Aanmelden

Voldoet u aan de eisen die in de erkenningsregeling worden gesteld, dan kunt u zich door het invullen van onderstaand formulier bij ons aanmelden. U ontvangt dan een welkomstpakket van ons en meer informatie over de werkinstructies en het aanvragen van de slimme meters.

Aanvraag derden plaatsing slimme meter

Sterkin echte installateur