Inrichting meterkast

Westland Infra is als netbeheerder verantwoordelijk voor het plaatsen, beheren en onderhouden van gas- en elektriciteitsmeters voor kleinverbruikaansluitingen. Voordat we tot het plaatsen van de meters kunnen overgaan, dient u als installateur of aannemer de inrichting van de meterkast verzorgen.

De inrichting van de meterkast dient te voldoen aan een aantal wettelijke eisen. De norm NEN 2768 beschrijft de eisen voor de minimale afmetingen en indeling van de meterkast voor een woning. De norm legt ook de afmetingen, de wijze van aanleg van de stijgruimten, en de inrichting van de leidingdoorvoeren vast van de leidingen die deel uitmaken van de desbetreffende distributie- en aansluitnetten. Bekijk de richtlijnen van een meterkast op.