Transporttarieven

Voor de transport- en aansluittarieven hanteren wij drie categorieën, gebaseerd op gasverbruik en de doorvoercapaciteit, zoals bepaald in de Tarievencode Gas. Deze categorieën gebruikt uw energieleverancier bijvoorbeeld voor prognoses voor het inkopen van energie en het opstellen van voorschotnota’s. Wij zijn wettelijk verplicht vast te stellen in welke categorie u als klant thuishoort.

De tarieven zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • tarief voor regionaal transport;
  • tarief voor het in stand houden van de aansluiting.

Grootverbruik niet-profielklant

U heeft de mogelijkheid meer dan 40 m³ per uur af te nemen en de aansluiting is voorzien van een op afstand uitleesbare meetinrichting.
Aansluit- en transporttarieven gas per 1 januari 2019
Aansluit- en transporttarieven gas per 1 januari 2018

Grootverbruik profielklant

Uw verbruik bedraagt minder dan 170.000 m³ per jaar en u heeft de mogelijkheid om meer dan 40 m³ per uur af te nemen. U bent niet verplicht de aansluiting te voorzien van een op afstand uitleesbare meetinrichting.
Aansluit- en transporttarieven gas per 1 januari 2019
Aansluit- en transporttarieven gas per 1 januari 2018

Meer informatie vindt u op de website van de ACM.

Ga naar de aansluit- en transporttarieven van elektriciteit.