Sommeren

Wanneer u over meerdere gasaansluitingen beschikt, dan kunt u deze sommeren en zo besparen op de regionale transportkosten.
Sommeren is mogelijk als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Het gasverbruik bedraagt meer dan 170.000 m³ per jaar.
  • De aansluitingen vallen onder één WOZ-objectnummer en zijn bestemd voor hetzelfde bedrijf.
  • Achter de aansluitingen zijn ze warmtezijdig met elkaar verbonden.
  • Ze zijn in gebruik bij dezelfde eigenaar en gebruiker en behoren tot aaneengesloten percelen (niet doorkruist door (water)wegen).
  • Ze zijn allen voorzien van een meetinrichting met uurwaardenregistratie en afstandsuitlezing.
  • Ze beschikken over een Elektronisch Volume Herleidings Instrument (EVHI).

Kosten sommeren

Aan het sommeren van aansluitingen zijn geen kosten verbonden. Alleen wanneer uw meetinrichtingen aangepast moeten worden, brengen wij hiervoor kosten in rekening. Vraag het sommeren van gasaansluitingen aan. Bij de aanvraag dient u een schriftelijke WOZ-verklaring van de gemeente te voegen.