Dagcontracten

Verbruikt u op sommige dagen meer gas dan uw contractwaarde toelaat, dan kan een dagcontract interessant zijn. Er zijn twee varianten voor dagcontractering. De variant die Westland Infra hanteert is als volgt.

U heeft als basis een 'normaal' jaarcontract met bijbehorende contractcapaciteit, waarvoor de gebruikelijke regels gelden. Wanneer u op bepaalde dagen een verhoogde capaciteit nodig heeft, kunt u bovenop het jaarcontract een dagcontract aanschaffen. De tarieven per eenheid verschillen per periode, zoals hieronder aangegeven:

  • In de wintermaanden (december t/m februari) betaalt u een toeslag van 2,0 % van het tarief van een jaarcontract.
  • In de zomermaanden (mei t/m september) betaalt u een toeslag van 0,25% van het tarief van een jaarcontract.
  • Voor de overige maanden betaalt u een toeslag 0,5 % van het tarief van een jaarcontract.

Wanneer op een dag dat een dagcontract geldt een overschrijding plaatsvindt, wordt deze overschrijding toegerekend aan de normale jaarcapaciteit. Dit overschrijdingsvolume wordt dus afgerekend tegen het tarief dat geldt voor een jaarcontract. Het in rekening te brengen transportafhankelijke tarief per dag voor dagcontracten is gelijk aan het transportafhankelijke tarief voor jaarcontracten maal een maandfactor en gedeeld door 15. Voor een wintermaand, flankmaand of zomermaand bedraagt de maandfactor respectievelijk 0,3, 0,15 en 0,075.

Rekenvoorbeeld
U heeft een contractwaarde van 500 m3/u en betaalt hiervoor 500 x 25,5120 = €12.756,-. U heeft in de zomer 2 dagen 100 m³/u nodig extra nodig om te stomen.
Opties Kosten per jaar
Optie 1: U doet niets en er treedt een overschrijding op. 600 x 25,5120 = €15.307,20
Optie 2: U sluit een dagcontract af gedurende twee dagen. 500 x 25,5120 = 12.756
+ 100 x 25,5120 x 0,0025 (0.25%) x 2 = 12,76
Totale kosten = 12.767,76

Voor de andere mogelijkheid verwijzen wij u naar de Tarievencode Gas.

Let op: Het landelijk OV-Exit tarief wordt bepaald over de maximale piek (m3/h) over de afgelopen 3 wintermaanden (december, januari en februari). Het afsluiten van een dagcontract bij de Regionale Netbeheerder heeft geen invloed op de bepaling van het OV-Exit tarief.

Dagcontracten aanvragen

De aanvraagtermijn is afhankelijk van de periode waarin het dagcontract nodig is. In de wintermaanden dient u een dagcontract vier weken voor de ingangsdatum van het contract bij de administratiedesk van Westland Infra binnen zijn. In de zomer- en flankmaanden moet de aanvraag tien werkdagen voor de ingangsdatum van het contract bij ons binnen zijn. Binnen vijf werkdagen beoordelen wij uw aanvraag en krijgt u hierover bericht.

Vraag een dagcontract aan of heeft u vragen over dagcontractering, neemt u dan contact op met onze Administratiedesk via het contactformulier of telefoonnummer +31(0)85 0466 734.