Aansluiting

Voor een goede bedrijfsvoering is de juiste aansluiting op het energienet van Westland Infra voor u van groot belang. De gasaansluitingen die wij verzorgen, bevatten standaard de volgende onderdelen:

  • de aftakking op het openbare net;
  • de aansluitleiding tot in de meterkast;
  • voorzieningen om de gastoevoer af te sluiten en de gasdruk te regelen;
  • voorzieningen om de gasleiding te beveiligen;
  • de hogedrukaansluitset (geldt alleen voor hogedrukaansluitingen);
  • de ophangbeugel voor de gasmeter.

Meting

U bent zelf verantwoordelijk voor het meten van de afname en/of teruglevering van energie en het doorgeven van deze informatie aan de netbeheerder. Deze meetverantwoordelijkheid kunt u uitbesteden aan een erkend meetbedrijf. Deze meetbedrijven kunnen ook de meter installeren en onderhouden conform de daarvoor geldende bepalingen. Een actuele lijst met meetbedrijven kunt u vinden op de website van TenneT.

EAN-code

Iedere gas- en elektriciteitsaansluiting in Nederland heeft zijn eigen EAN-code (European Article Number). Dit is een uniek getal van 18 cijfers. Bij het aanvragen van een aansluiting ontvangt u van ons deze code. Die heeft u nodig voor het afsluiten van een energieleveringscontract. Heeft u een bestaande aansluiting en wilt u weten wat uw EAN-code is? Kijk dan op uw energiefactuur of ga naar www.eancodeboek.nl.


Aansluiting aanvragen of wijzigen

Wilt u een nieuwe aansluiting van gas aanvragen of een bestaande aansluiting wijzigen of verwijderen, dan kunt u dit doen via de website mijnaansluiting.nl.