Subsidies & regelingen

SDE+ is een subsidie op een grootverbruikaansluiting om de productie van duurzame energie te bevorderen. Om een aanvraag te doen of voor meer informatie, gaat u naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Op de pagina "Stimulering duurzame energieproductie" kunt u SDE+ aanvragen voor:

 • Hernieuwbare elektriciteit - Fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV) met een vermogen van ≥ 15 kWp en een grootverbruikaansluiting. Er zijn 2 categorieën: 
  • Zon-PV met een piekvermogen ≥ 15 kWp en < 1 MWp 
  • Zon-PV met een piekvermogen ≥ 1 MWp 
 • Hernieuwbare warmte - Zonthermie met een totaal thermisch vermogen van ≥ 140 kW, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van afgedekte collectoren. Er zijn 2 categorieën: 
  • Zonthermie met een vermogen ≥ 140 kWth en < 1 MWth 
  • Zonthermie met een vermogen ≥ 1 MWth 
 • Windenergie 

Als u beschikt over een subsidietoezegging, doorloopt u de volgende stappen:

Stap 1: Oriënteer en informeer
Oriënteer u op en schaf een energie-opwekkende installatie aan. Uw installateur/adviseur kan u informeren of de aansluiting geschikt is voor het op te stellen vermogen. 

Stap 2: Contact met uw meetbedrijf 
Neem contact op met uw meetbedrijf om na te gaan of de hoofdmeter geschikt is voor de registratie van teruglevering. Uw meetbedrijf plaatst ook een brutoproductiemeter. 

Stap 3: Contact met ons
Meld uw energie-opwekkende installatie bij ons aan om. U ontvangt dan van ons een productie installatie EAN code (een zogenaamde groene EAN code). Deze kunt u gebruiken bij uw aanmelding bij CertiQ. 

Stap 4: Aanmelding bij CertiQ 
Na de realisatie van de installatie en de bemetering, meldt u zich aan bij CertiQ. CertiQ certificeert energie die is opgewekt uit de duurzame bronnen zon, water, wind en biomassa. De Garanties van Oorsprong die CertiQ verstrekt, zijn in Nederland het enige geldige bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. Wij zullen na aanmelding telefonisch met u een afspraak inplannen om uw installatie te schouwen. 

Stap 5: Start subsidie 
Wij beoordelen de informatie waarbij schouwen een optie kan zijn. Bij goedkeuring geven wij de informatie door aan CertiQ. CertiQ controleert de vaststelling en geeft dit door aan RVO. Hierna start de subsidie. 

Stap 6: Insturen meetwaarden 
Zolang de productie-installatie geregistreerd is, sturen wij de gemeten productie naar CertiQ. 

Regel duurzame energieproductie