Sommeren

Wanneer u over meerdere elektriciteitsaansluitingen beschikt, dan kunnen deze onder bepaalde voorwaarden worden gesommeerd waardoor een besparing op transportkosten kan worden gerealiseerd.

Sommatie is mogelijk als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De aansluitingen zijn groter dan 3x80 A;
  • De aansluitingen vallen onder één WOZ-objectnummer en zijn bestemd voor hetzelfde bedrijf;
  • De aansluitingen behoren tot dezelfde deelmarkt;
  • Voor alle verbindingen gelden dezelfde tarieven;
  • Transport vindt gelijktijdig plaats;
  • De verbindingen zijn allemaal voorzien van een kwartierwaarderegistratie met afstandsuitlezing;
  • De verbindingen bevinden zich achter dezelfde transformator en hebben hetzelfde spanningsniveau.

Kosten van samenvoegen

Aan het sommeren van aansluitingen zijn geen kosten verbonden. Alleen wanneer uw meetinrichtingen aangepast moeten worden, kan uw meetbedrijf hiervoor kosten in rekening brengen. Vraag het sommeren van elektriciteitsaansluitingen aan. Bij de aanvraag is een schriftelijke WOZ-verklaring van de gemeente nodig.