Contractcapaciteit

Het gecontracteerd transportvermogen, ook wel contractcapaciteit genoemd, is het vermogen dat u verwacht maximaal op enig moment in het jaar af te nemen. Volgens de Tarievencode Elektriciteit is iedere verbruiker met een aansluiting groter dan 3x80 Ampère verplicht deze contractcapaciteit op te geven.

Zelf verantwoordelijk

U bent zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de verwachte maximale capaciteit. Bij het realiseren van een nieuwe aansluiting kunt u de contractcapaciteit bij ons aangeven. Neemt u de beschikking over een bestaande aansluiting over van een ander bedrijf dan kunt u voor die aansluiting een nieuwe contractcapaciteit aan ons doorgeven.

Wijzigen contractcapaciteit

U kunt een verzoek indienen om de contractcapaciteit aan te passen. De aanpassing gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin wij uw schriftelijke verzoek voor aanpassing hebben ontvangen en bevestigd. Een verlaging van de contractcapaciteit kan in principe niet eerder ingaan dan twaalf maanden na de laatste aanpassing naar boven. Uitzondering hierop is een overname van een bedrijf.

Overschrijden contractcapaciteit

Bij een overschrijding wordt de contractcapaciteit vanaf de eerste dag van de maand waarin de overschrijding heeft plaatsgevonden, automatisch aangepast naar de overschreden waarde. Wanneer binnen twaalf maanden na een verzoek voor verlaging van de capaciteit een overschrijding plaatsvindt, passen wij de capaciteit met terugwerkende kracht tot en met de maand waarin die is verlaagd aan naar de overschreden waarde. Na 12 maanden na een overschrijding wordt u contractcapaciteit niet automatisch weer verlaagd. U dient een wijziging altijd bij ons aan te vragen.

Let op!

Bij veel leveranciers moet u ook een maximale capaciteit opgeven voor het landelijk transport. Dit staat los van de hier bedoelde contractwaarde, die over het regionaal transport bij uw netwerkbedrijf gaat.