Voorkom afsluiting

Zonder energie zitten is niet prettig. Voorkom afsluiting door u aan onderstaande regels te houden.

Betaal op tijd

Zorg dat u op tijd betaalt. Ben u (tijdelijk) niet in staat uw rekening te betalen, neem dan voor een betalingsregeling contact met ons of met een instantie voor schuldhulpverlening op.

Kosten af- en heraansluiten
Afsluiten bij de meter €116,-
Afsluiten buiten €306,-
Heraansluiten bij de meter €116,-
Heraansluiten buiten €306,-

Zorg voor een energiecontract

Indien u geen contract (meer) heeft met een energieleverancier dan zijn wij wettelijk verplicht u af te sluiten, Bent u verhuist en heeft u nog geen nieuwe leverancier? Zorg dan dat u zo snel mogelijk een nieuw contract afsluit. Een overzicht van energieleveranciers vindt u op de website van de website van ConsuWijzer.

Voorkom fraude

Illegaal energie aftappen is fraude. Indien dit in uw pand van toepassing is, sluiten wij altijd af. We halen dan de meter weg en doen aangifte bij de politie. Alle bijkomende kosten worden bij u in rekening gebracht

Regels Netbeheerder

Als netbeheerder zijn we wettelijk verplicht klanten te voorzien van stroom en gas, mits u zich aan bovenstaande regels houdt. Zo niet, dan sluiten wij af waarbij wij de volgende regels in acht nemen

In de periode 1 oktober tot en met 1 april sluiten wij niet af als:

  • Er sprake is van strenge vorst (gemeten gemiddelde etmaaltemperatuur in De Bilt twee dagen achtereen lager dan 0 graden Celsius).
  • Er schriftelijk aantoonbaar sprake is van een lopende aanvraag tot schuldbemiddeling of schuldsanering.
  • Er schriftelijk aantoonbaar sprake is van een lopende schuldsaneringsregeling.

Gedurende het gehele jaar sluiten wij niet af indien:

  • Er aantoonbaar met een verklaring van een arts (die niet de behandeld arts is) sprake is van ernstige gezondheidsrisico's als gevolg van de afsluiting voor de aangeslotene en/of huisgenoten.

Indien er aantoonbaar sprake is van één van de drie laatst genoemde voorwaarden in de periode 1 oktober tot en met 1 april dan is er sprake van een onterechte contractbeëindiging door de leverancier op grond waarvan wij de leverancier zullen verzoeken de contractbeëindiging ongedaan te maken. In het geval de leverancier dit verzoek niet binnen 10 werkdagen honoreert, dan zijn wij helaas alsnog genoodzaakt om de afsluiting uit te voeren.

Opnieuw aansluiten

Indien u, ondanks het bovenstaande toch wordt afgesloten, dan wordt de aansluiting onder de volgende voorwaarden weer geactiveerd

  • Er heeft zich een (nieuwe) leverancier bij ons gemeld. U dient hierbij rekening te houden met een termijn van vijf werkdagen voor het verwerken van het formele bericht dat de energieleverancier bij ons indient.
  • De af- en aansluitkosten zijn betaald.

Bent u van mening dat u onterecht door ons bent afgesloten? Neem dan direct contact op met onze klantenservice 085 0466 800.