Calorische bijstelling gas

De factoren druk en temperatuur invloed uit op de werkelijk verbruikte hoeveelheid gas. Deze factoren samen bepalen hoeveel energie uit een kubieke meter gas gehaald kan worden. Maandelijks berekenen de netbeheerders wat de gemiddelde energiewaarde van het gas was en vindt een bijstelling plaats. Dit noemen we de gemiddelde calorische waarde. Zie hiervoor ook www.consuwijzer.nl.

Omrekenfactor voor druk en temperatuur

De calorische correctie wordt bepaald voor gas dat geleverd wordt onder een druk van 25 mBar. Wanneer er sprake is van een verhoogde leveringsdruk, dan bevat elke verbruikte kubieke meter gas meer energie. In dat geval vindt naast de calorische correctie nog een extra herleiding plaats om te corrigeren voor de verhoogde leveringsdruk.

Westland en Midden-Delfland 2017
Maand Calorische bijstelling

Omrekeningsfactoren voor druk en temperatuur

100 mBar 200 mBar 1 Bar
Januari 1.0225313
1.0958830
1.1932696
1.9710957
Februari 1.02120051.09093721.18857221.9683782
Maart 1.0278196
1.0859082
1.1830506
1.9589283
April 1.0280565
1.0826594
1.1790022
1.9485045
Mei 1.0338709 1.0731266
1.1689905
1.9346738
Juni 1.0305362
1.0577019
1.1524878
1.9095745
Juli 1.0335406
1.0545560
1.1490097
1.9034472
Augustus 1.0291204
1.0550619
1.1493830
1.9027636
September 1.0278030 1.0545393
1.1490593
1.9040261
Oktober 1.0203329
1.0629100
1.1577952
1.9156744
November 1.01930184
1.0705326
1.1663970
1.9320840
December 1.0234943
1.0819140
1.1789870
1.95431151

Bekijk de calorische bijstelling gas van 2016.