Calorische bijstelling gas

De factoren druk en temperatuur invloed uit op de werkelijk verbruikte hoeveelheid gas. Deze factoren samen bepalen hoeveel energie uit een kubieke meter gas gehaald kan worden. Maandelijks berekenen de netbeheerders wat de gemiddelde energiewaarde van het gas was en vindt een bijstelling plaats. Dit noemen we de gemiddelde calorische waarde. Zie hiervoor ook www.consuwijzer.nl.

Omrekenfactor voor druk en temperatuur

De calorische correctie wordt bepaald voor gas dat geleverd wordt onder een druk van 25 mBar. Wanneer er sprake is van een verhoogde leveringsdruk, dan bevat elke verbruikte kubieke meter gas meer energie. In dat geval vindt naast de calorische correctie nog een extra herleiding plaats om te corrigeren voor de verhoogde leveringsdruk.

Westland en Midden-Delfland 2016
Maand Calorische bijstelling

Omrekeningsfactoren voor druk en temperatuur

100 mBar 200 mBar 1 Bar
Januari 1.0194222 1.0776347 1.1745336 1.9484703
Februari 1.0227939 1.0813347 1.1785480 1.9549921
Maart 1.0252822 1.0876843 1.1850725 1.9629105
April 1.0269062 1.0770557 1.1736763 1.9453938
Mei 1.0203689 1.0695781 1.1653744 1.9305184
Juni 1.0180456 1.0618233 1.1569436 1.9166969
Juli 1.0263067 1.0591604 1.1537794 1.9095350
Augustus 1.0196604 1.0559361 1.1501580 1.9027471
September 1.0216670 1.0512249
1.1450861
1.8947982
Oktober 1.0302798 1.0651110 1.1598956 1.9169719
November 1.0220883 1.0700552 1.1658855 1.9313009
December 1.0218654 1.0932372 1.1899244 1.9621725

Bekijk de calorische bijstelling gas van 2017.